คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

ภาพ กิจกรรมค่ายเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์


ภาพหลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมในกิจกรรม ค่ายเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์

ค่ายเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์

ค่ายเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์


คลิ้ก ที่นี่
แสดงธรรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ที่นี่

(Visited 26 times, 3 visits today)

Comments are closed.