Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News : การเข้าฟังธรรมในสวนสันติธรรม


การเข้าฟังธรรมในสวนสันติธรรม

การเข้าฟังธรรมในสวนสันติธรรม

การเข้าฟังธรรมในสวนสันติธรรม

ตามที่มีข่าวว่าการเข้าฟังธรรมในสวนสันติธรรมกระทำได้ยาก เพราะต้องจองคิวหรือลงทะเบียนทาง Internet ซึ่งผู้ที่จะเข้าฟังธรรมได้จะต้องมีฐานะดีเท่านั้น และต้องเข้าฟังธรรมตามเวลานัดหมายเท่านั้น ส่วนคนอื่นๆ ไม่สามารถเข้าฟังธรรมได้ และนอกเวลาที่กำหนด สวนสันติธรรมก็ปิดประตูไว้ด้วย นอกจากนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านโค้งดาราจะไม่ไปที่สวนสันติธรรม แต่จะไปทำบุญที่วัดโค้งดาราเท่านั้น เพราะสวนสันติธรรมมีเวลาเปิด-ปิดซึ่งชาวบ้านไม่เข้าใจ และเมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เมื่อนักข่าวไปติดต่อที่สวนสันติธรรม มีผู้ชายหน้าตาไม่เป็นมิตรออกมารับนักข่าว ทำให้ดูว่าสวนสันติธรรมเป็นสำนักลึกลับ

เรื่องการเข้าฟังธรรมในสวนสันติธรรมนั้น สาธุชนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าฟังธรรมตามวันเวลาที่สวนสันติธรรมเปิด (สอบถามวันเปิดสวนสันติธรรมได้ที่ ๐๘๑ ๕๕๗ ๙๘๗๘ หรือในเวปไซต์ wimutti.net หรือดูจากป้ายประกาศที่หน้าสวนสันติธรรม) โดยไม่ต้องจองคิวหรือลงทะเบียนล่วงหน้า และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังมีหนังสือและ CD แจกให้ฟรีด้วย ซึ่งในแต่ละปีมีสาธุชนเข้าไปฟังธรรมหลายหมื่นคน (ผู้สื่อข่าวสามารถสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ที่เข้าไปฟังธรรมได้) ส่วนที่ต้องมีการจองคิวนั้นเป็นเรื่องการจองที่พักเพื่อเข้าพักปฏิบัติธรรมในสวนสันติธรรม ซึ่งได้เปิดให้ทุกคนมีสิทธิ์ขอเข้าพักได้ตามจำนวนกุฏิที่มีอยู่ แต่เนื่องจากกุฏิมีจำกัดในขณะที่ผู้สนใจอยากเข้าพักมีจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้คิวจองที่พักในขณะนี้ยาวไปถึงปี ๒๕๖๑ และจำเป็นต้องระงับการจองที่พักไว้ก่อน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเกินไป

เหตุผลที่สวนสันติธรรมต้องกำหนดวันเปิดปิดและกำหนดเวลาเข้าฟังธรรมไว้นั้น ก็เพราะหลวงพ่อปราโมทย์ในสมัยที่ยังเป็นฆราวาส เคยประสบความผิดหวังในบางครั้งเมื่อตั้งใจไปกราบครูบาอาจารย์ซึ่งอยู่ไกลๆ แล้วไม่ได้พบ เพราะครูบาอาจารย์มีกิจนิมนต์ไปที่อื่น หรือท่านมีปัญหาสุขภาพไม่สามารถเข้าพบได้นอกเวลาที่กำหนด ดังนั้นเมื่ออุปสมบทแล้ว จึงอนุเคราะห์สาธุชนด้วยการประกาศล่วงหน้าว่า วันใดสามารถเปิดให้สาธุชนเข้าพบเพื่อฟังธรรมได้ เพื่อไม่ต้องผิดหวังที่ไม่ได้พบเพราะหลวงพ่อปราโมทย์มีกิจนิมนต์ที่อื่น ประกอบกับสุขภาพของหลวงพ่อไม่ค่อยดีนัก ไม่มีกำลังพอที่จะพบปะสนทนาธรรมได้ทุกวันด้วย สำหรับการกำหนดเวลาแสดงธรรมไว้เป็นการแน่นอน ก็เพื่อให้สาธุชนได้ฟังธรรมไปพร้อมๆ กันและเท่าเทียมกัน โดยหลวงพ่อไม่ต้องเริ่มแสดงธรรมใหม่เมื่อมีบุคคลคณะใหม่เข้าพบ ซึ่งเกินกำลังที่หลวงพ่อจะทำได้

สำหรับการเปิดปิดประตูสวนสันติธรรมนั้น เดิมเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่เปิดให้สาธุชนเข้าฟังธรรมแล้ว สวนสันติธรรมจะปิดประตูไว้โดยไม่ได้ใส่กุญแจ เพื่อป้องกันสุนัขจรจัดเข้าวัด อันเป็นวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวัดกรรมฐานอื่นๆ อีกหลายแห่ง ซึ่งผู้ที่มีธุระสามารถเปิดประตูเข้ามาได้ด้วยตนเอง แต่ภายหลังจากเกิดการปองร้ายต่อหลวงพ่อปราโมทย์ ทางสานุศิษย์จึงเสนอให้ปิดประตูใส่กุญแจไว้เพื่อการรักษาความปลอดภัย

กรณีที่ชาวบ้านในหมู่บ้านโค้งดาราบางส่วนไม่ไปที่สวนสันติธรรม ก็เพราะสวนสันติธรรมเน้นการสอนธรรมะภาคปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ไม่ได้เน้นการประกอบพิธีกรรมและการทำบุญทำทานในลักษณะที่ชาวบ้านคุ้นเคย และในความเป็นจริงอีกประการหนึ่งก็คือ ในปัจจุบันจำนวนคนที่สนใจเข้าวัดลดลง คนในหมู่บ้านเองส่วนใหญ่ก็มุ่งทำมาหากินเป็นหลัก คนที่สนใจจะศึกษาปฏิบัติธรรมมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก ซึ่งผู้สนใจก็ไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรมเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามชาวบ้านบางคนอาจจะไม่มั่นใจที่จะไปที่สวนสันติธรรม เพราะเห็นมีรถยนต์เข้าไปมาก ซึ่งปัญหาเช่นนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายๆ วัด

กรณีชายที่หน้าตาไม่เป็นมิตรออกมาพบนักข่าวนั้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนงานคนหนึ่งซึ่งอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อสร้างสวนสันติธรรม และเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย คนงานคนนี้พูดไทยไม่ชัด สำเนียงและกริยาท่าทางค่อนข้างแข็ง ซึ่งเป็นลักษณะประจำตัวที่ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขได้มานานแล้ว ไม่ใช่ผู้ที่สวนสันติธรรมมอบหมายให้ไปพบนักข่าวแต่อย่างใด

source: http://wimutti.net/forum/index.php?topic=3684.msg13932

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 120 times, 2 visits today)

Comments are closed.