Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News: จดหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสวนสันติธรรม


ตามที่สาธุชนได้ติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวนสันติธรรมเป็นเวลานาน โดยเฉพาะประเด็นการสร้างสวนสันติธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่อมนตรี อภสฺสโร และหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชนั้น ในวันนี้ได้มีการแสดงหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง ที่ pantip.com ห้องศาสนา ซึ่งจดหมายดังกล่าว ทาง Dhammada.net ได้ทำการคัดลอกมาเก็บไว้และแสดงที่นี่แล้ว อนึ่งจดหมายดังกล่าวฉบับนี้ผู้นำมาลงได้ระบุไว้ว่ายกมาให้ดูเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

จดหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสวนสันติธรรม

จดหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสวนสันติธรรม

ขอให้สาธุชนพึงพิจารณาด้วยความสงบ ประกอบด้วยความมีสติ มีเมตตา มีปัญญา พิจารณาโดยความรอบคอบอย่างยิ่ง

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 141 times, 1 visits today)

Comments are closed.