Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News: คำอธิบายเกี่ยวกับการวางผังของสวนสันติธรรม


คำอธิบายเกี่ยวกับการวางผังของสวนสันติธรรม
เพื่อประกอบการอ่านภาพถ่ายจากดาวเทียม

พื้นที่ในปัจจุบันของสวนสันติธรรมแยกได้เป็น 3 โซน คือ โซนแรกเป็นลานจอดรถ ศาลาใหญ่ และกุฏิที่พักบุคคลภายนอกที่เข้ามาพักปฏิบัติธรรมในสวนสันติธรรมเป็นการชั่วคราว โซนที่ 2 คือฝั่งซ้ายของถนนกลางสวนสันติธรรมที่ตัดไปบ้านคุณฐิตินาถ เป็นโซนของพระภิกษุ และโซนที่ 3 คือฝั่งขวาของถนนดังกล่าว เป็นที่ตั้งกุฏิของอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ประจำในสวนสันติธรรม

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางผังสวนสันติธรรม ต้องมองรวมถึงการวางผังของบ้านคุณฐิตินาถด้วย เพราะคุณฐิตินาถเป็นผู้วางผังการก่อสร้างทั้งสองส่วนนี้ให้กลมกลืนประสานสัมพันธ์กัน โดยไม่มีแนวความคิดที่จะแยกสวนสันติธรรมกับบ้านของตนออกจากกัน ส่งผลให้เกิดการวางผังให้มีถนนจากศาลาใหญ่ของสวนสันติธรรม พุ่งผ่านกลางสวนสันติธรรมไปยังบ้านของตน และมีการกำหนดให้กุฏิของหลวงพ่อประโมทย์อยู่ตรงกลาง แวดล้อมด้วยกุฏิของพระอุปัฏฐาก กุฏิของอุบาสิกาอรนุช บ้านพักของคุณฐิตินาถ และบ้านพักของคุณอารีย์ แกล้วทะนง-มารดาของคุณฐิตินาถ ต่อมาเมื่อต้นปี 2550 มีการสร้างรั้วกั้นระหว่างสวนสันติธรรมกับที่ดินของคุณฐิตินาถ จึงส่งผลให้เหลือกุฏิของพระอุปัฏฐาก กุฏิของหลวงพ่อประโมทย์ และกุฏิของอุบาสิกาอรุนุช ตั้งเรียงกันแยกส่วนออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของสวนสันติธรรม โดยมีสระน้ำกั้นอยู่

ความจริงในชั้นแรก หลวงพ่อปราโมทย์กำหนดให้สร้างกุฏิของท่านไว้ ในบริเวณที่เป็นกุฏิของพระอุปัฏฐากในปัจจุบัน และกุฏิของพระอุปัฏฐากจะอยู่ในบริเวณกุฏิของหลวงพ่อปราโมทย์ แต่ในขั้นการก่อสร้าง มีการย้ายกุฏิของหลวงพ่อปราโมทย์สลับที่กับกุฏิของพระอุปัฏฐาก ด้วยเหตุผลทางด้านการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ที่ตั้งกุฏิของหลวงพ่อปราโมทย์กับกุฏิของพระอุปัฏฐากอยู่ในระนาบเดียวกัน และอยู่ใกล้กันขนาดที่สามารถเรียกกันได้ แต่กุฏิของหลวงพ่อกับกุฏิของอุบาสิกาอรนุชอยู่ต่างระดับกันมาก มีสภาพเหมือนอยู่ในหุบ ทั้งยังมีทั้งรั้ว ต้นไม้และถนนกั้น หากมองภาพถ่ายจากดาวเทียม จะรู้สึกว่าไม่ห่างกันมากนัก แต่ในความเป็นจริงของเส้นทางเดินแล้วอยู่ห่างกันมาก และไม่สามารถมองเห็นกันได้เลย

ปัจจุบันสวนสันติธรรมมีผู้อยู่ประจำมากพอสมควร คือมีพระ 6 รูป อุบาสิกาและฆราวาสอีก 3-4 คน คนงานอีกไม่น้อยกว่า 10 คน และยังมีผู้หมุนเวียนเข้าพักปฏิบัติธรรมอีกชุดละ 6 คน สวนสันติธรรมจึงไม่ใช่สถานที่เปลี่ยวและปลอดคน แต่เป็นสถานที่สงบสงัดเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

อ้างอิง : wimutti.net forum


เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 279 times, 1 visits today)

Comments are closed.