Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News: ประกาศสวนสันติธรรม เรื่องการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก


ประกาศสวนสันติธรรม
เรื่องการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากของสวนสันติธรรม
วันที่ 27 กันยายน 2553

ตามที่สวนสันติธรรมได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา และได้มอบหมายให้นางอรนุช สันตยากร นางสาวชยาทร เตชะไพบูลย์ และนายอภิชาติ อัศวเรืองชัย คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชี แต่ปัจจุบันเนื่องจากได้มีผู้ร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการ และมีข้อกล่าวหาว่าสวนสันติธรรมมีพฤติกรรมไปในลักษณะ ยักย้ายเงินไปใช้ในทางไม่ชอบ อันเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงและไม่เป็นธรรมต่อสวนสันติธรรม จนเป็นเหตุให้สวนสันติธรรมได้รับความเสียหาย ซึ่งนายอภิชาติ หนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสวนสันติธรรมให้เป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของสวนสันติธรรม ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการให้ข่าวซึ่งเป็นในทางตรงข้ามกับสวนสันติธรรมด้วย บัญชีเงินฝากของสวนสันติธรรมที่นายอภิชาติ เป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินนั้นประกอบไปด้วยบัญชีเลขที่ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 172-2-26228-8
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 172-3-09679-7 (106,107,108)
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 172-1-05511-2

สวนสันติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากนายอภิชาติ อัศวเรืองชัย ได้ให้ข่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวนสันติธรรมแล้วในปัจจุบัน และยังได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของสวนสันติธรรมแล้ว สวนสันติธรรมจึงมีความประสงค์ที่จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเงินไปฝากใหม่ในนามของผู้แทนสวนสันติธรรม อันประกอบไปด้วย นายธนา รุจิพัฒนกุล นางสาวกนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ นายประสาน พุทธกุลสมศิริ โดย ถอนเงินจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 172-2-26228-8 และจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 172-1-05511-2 ไปฝากยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 172-2-37837-5 และถอนเงินจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 172-3-09679-7 ไปฝากยังธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 172-3-10024-7/01 คงเหลือเงินในบัญชีเงินฝากเดิมบัญชีละ 1,000 บาท สำหรับเรื่องการปิดบัญชีเดิมนั้น ทางสวนสันติธรรมได้เคยแจ้งทางโทรศัพท์ไปยังภรรยาของนายอภิชาติแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2553 แต่ยังไม่มีการติดต่อกลับมาแต่อย่างใด

ทั้งนี้สวนสันติธรรมได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2553 และเพื่อมิให้บุคคลอื่นๆ หรือผู้ร้องเรียนเดิม นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไปทำการร้องเรียนโดยอาจจะมีการกล่าวหา และกล่าวอ้างว่าสวนสันติธรรมทำการเปลี่ยนแปลง ถอนเงินในบัญชีเพื่อความประสงค์ที่จะทำการยักย้ายถ่ายเงินฝากอีก สวนสันติธรรมจึงได้แจ้งความขอลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ณ สภต.หนองขาม และ สอภ.ศรีราชา เรียบร้อยแล้ว และจะได้ส่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสวนสันติธรรมเพื่อทราบต่อไปด้วย

อนึ่งสวนสันติธรรมขอประกาศให้ทราบเพิ่มเติมว่า  แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งจำเป็นต้องมีชื่อของอุบาสิกาอรนุชเป็นผู้ร่วมถือบัญชีนั้น ก็เป็นไปตามความเห็นชอบของสงฆ์และกรรมการสวนสันติธรรมท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน ไม่ใช่ความเรียกร้องต้องการของอุบาสิกาอรนุชแต่อย่างใด และในปัจจุบันอุบาสิกาอรนุชไม่ได้ถือบัญชีใดๆ ของสวนสันติธรรมทั้งสิ้น

อ้างอิง : wimutti.net forum

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 240 times, 1 visits today)

Comments are closed.