Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News: บัญชีบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


น้ำท่วมหาดใหญ่

น้ำท่วมหาดใหญ่

- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่บัญชี 401-6-36319-9 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่บัญชี 046-2-44777-2 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-281-1902, 02-282-9596 โทรสาร 02-281-1423)

- มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 082-2-66600-0 (ต้องการใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค โทรสาร 02-252-8711 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-256-4442)

- รัฐบาลไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-281-4130 โทรสาร 02-282-5296)

- วุฒิสภา บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรัฐสภา ชื่อบัญชี วุฒิสภารวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 189-0-07706-1 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-244-1777 ถึง 8 หรือสายด่วนวุฒิสภา 1102)

- สภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เลขที่บัญชี 045-3-04190-6 (ต้องการใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทย โทรสาร 02-250-0120 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-256-4066 และ 02-256-4068)

- กองบัญชาการกองทัพไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด ชื่อบัญชี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขบัญชี 157-2-05575-2 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-572-1500)

- กรุงเทพมหานคร บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร ชื่อบัญชี กองทุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือผู้ประ สบภัย เลขที่บัญชี 027-0-17081-2 (สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-271-2162 หรือสายด่วน กทม. โทร. 1555)

- จังหวัดนครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัด นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-0-86149-4 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2553 เลขที่บัญชี 694-0-13486-7 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-259-996 ถึง 8 และ 044-259-993 ถึง 4)

- โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-3-40176-1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวทะเล (นครราชสีมา) ชื่อบัญชี กองทุนครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เลขที่บัญชี 790-2-60548-7 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-251-2188)

- จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จังหวัดเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 547-0-37532-3 (เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 20-25 ต.ค. 2553)

- ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิสยามกัมมาจล – ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 (บริจาคผ่านทางสาขาธนาคาร หรือผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ไม่เสียค่าธรรมเนียม ผู้ร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทรสาร 02-544-3896 สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777)

- ธนาคารออมสิน บัญชีประเภทเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน ชื่อบัญชี ออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 028888888881 (8 เก้าตัว) (ธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2553 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1115)

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชี ชาว กฟภ. รวมใจช่วยผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 073-1-09891-9 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2590-9554, 0-2590-9559 และ 0-2950-9557)

- สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี เพื่อนพึ่งภาช่วยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 020-2-69333-2 บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี เพื่อนพึ่งภาช่วยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 020-3-04545-1 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-791-1385 ถึง 7 หรือ 02-791-1113 ตลอด 24 ชม.) – สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขามาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชื่อบัญชี ครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 53 เลขที่บัญชี 014-3-00368-9

- สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า ชื่อบัญชี กองทัพบก โดย ททบ.ช่วยภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 021-2-69426-9 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-278-1698 และ 02-279-2498)

- สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต ชื่อบัญชี 7 สีช่วยชาวบ้าน เลขที่บัญชี 001-9-13247-1 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-610-0789)

- บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอโศก ชื่อบัญชี อสมท.ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 015-0-12345-0 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-245-0700 ถึง 4 โทรสาร 02-245-0705)

- กรมประชาสัมพันธ์ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 068-0-09584-5 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-276-4242)

- บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ ชื่อบัญชี โครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำ ท่วม บมจ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 095-2-71929-7 (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-338-3333 และ 02-338-3000 กด 3)

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 69 times, 1 visits today)

Comments are closed.