Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : เรียนรู้ดูจิต


เรียนรู้ดูจิต

การดูจิตนั้น มีเป้าหมายอยู่ ๒ อย่างคือ
เบื้องต้นดูเพื่อให้เกิดสติเกิดความตั้งมั่นตามที่อธิบายไปแล้ว

เบื้องปลายดูเพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิต
ซึ่งเป็นการมุ่งดูไปที่ความเกิดดับ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์(ทนอยู่ไม่ได้) ไม่ใช่ตัวตน
อย่างเช่น เมื่อจิตมีโทะ ต้องหัดดูว่าจิตที่มีโทสะเกิดแล้วย่อมดับไป
คงทนอยู่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นตัวตนที่ถาวรที่เป็นไปตามต้องการ
การดูให้เห็นลักษณะเช่นนี้ ก็คือการ”ดูตัวจิต” นั่นเอง

ส่วนการดู”อาการของจิต”นั้น ก็คือการไปสนใจดูว่า
โทสะเป็นอย่างไรโดยไม่สนใจดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตที่มีโทสะ
จึงทำให้ไม่อาจเกิดปัญญาเพราะไม่เห็นไตรลักษณ์ของจิตครับ

สรุปผมเข้าใจว่า
อาการของจิต คือลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไตรลักษณ์ของจิต
การดูอาการของจิต อย่างมากก็ทำให้เกิดสติเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้
เช่นพอเห็นว่ามีโทสะ เห็นว่าเกิดอาการวูบๆวาบๆ
ก็เกิดสติมีความตั้งมั่นขึ้นมา (โทสะดับลงไป)

ตัวจิต คือลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของจิต
ซึ่งจะเห็นได้ก็ต้องมีสติ มีความตั้งมั่นขึ้นมาก่อน
เช่นพอเห็นว่ามีโทสะ เห็นว่าเกิดอาการวูบๆวาบๆ
ก็เกิดสติมีความตั้งมั่นขึ้นมา (โทสะดับลงไป)
แล้วในขณะที่จิตมีสติตั้งมั่นชึ้นมา
หากสามารถเห็นในขณะนั้นว่า จิตที่มีโทสะได้ดับไป
เห็นว่าจิตขณะก่อนหน้านี้กับจิตขณะปัจจุบันแตกต่างกัน
เห็นว่าจิตที่มีโทสะเกิดขึ้นเองดับไปเอง ไม่เป็นไปตามคำสั่งของใคร
ก็จะเป็นการเห็น “ตัวจิต” นั่นเอง

หมายเหตุ…
การสรุปความเข้าใจในการอ่านศึกษาธรรมครูบาอาจารย์นั้น
ผมจะยึดถือตามหลักที่ว่า การปฏิบัติภาวนานั้น
มุ่งเพื่อให้จิตเกิดสติมีความตั้งมั่น(สมาธิ)
แล้วใช้จิตที่มีสติมีความตั้งมั่น
มาเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม
หากยึดถือตามหลักนี้ไว้
ไม่ว่าครูบาอาจารย์จะใช้คำบัญญัติที่ต่างกันในการอธิบายสภาวะ
เราก็จะสามารถเข้าใจความหมายได้ตรงกันครับ
^_^

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 35 times, 1 visits today)

Comments are closed.