Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

โครงการหัวใจบริสุทธิ์ : Update สุดท้าย ปิดโครงการหัวใจบริสุทธิ์


>>> หัวใจบริสุทธิ์ เล่มสุดท้าย <<<

เรียน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการหัวใจบริสุทธิ์ทุกท่าน

ทางทีมงานต้องกราบขออภัยในความล่าช้าของการอัพเดทโครงการฯ เนื่องจากอีเมล์มีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภาระทางโลกของทีมงานไม่มีความเอื้ออำนวยครับ กระผมในฐานะของตัวแทนทีมงาน Dhammada.Net ใคร่ขอกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณอีเมล์ทุกๆฉบับ และบทความหรือข้อความของทุกๆท่าน ที่ถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมาก

บทความโดยส่วนใหญ่ของทุกๆท่านนำความปลาบปลื้มใจมายังทีมงาน และเชื่อว่าหลวงพ่อในฐานะครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคน ท่านย่อมต้องภูมิใจในความเข้มแข็ง และความเพียร ในการภาวนาของทุกท่านอย่างแน่นอน สิ่งที่หลายๆท่านได้เล่ามา ได้แสดงถึงความอัศจรรย์ของธรรมะ ในการเปลี่ยนแปลงแต่ละท่าน จากคนไม่มีศีล ก็มีศีล จากคนไม่มีสมาธิ ก็ได้มีสมาธิ จากคนไม่มีสติ ก็ได้มีสติ จากคนไม่มีธรรมะ ก็เป็นผู้มีธรรมะ จากผู้มีมิจฉาทิฐิ ก็ได้เป็นคนมีสัมมาทิฐิ

ที่สำคัญทุกๆท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นของกลาง เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จำกัดไม่เลือก เพศ, อายุ, ฐานะทางสังคม, อาชีพ, สถานที่อยู่, เชื้อชาติ หรือมีแต่สุขภาพของร่างกาย นับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับทุกท่าน แม้เราอาจจะไม่เคยรู้จัก หรือได้พบเห็น แต่เราก็ร่วมทางเดินทางเดียวกัน คือทางแห่งมรรคผลนิพพาน และมีหัวใจแบบเดียวกัน คือหัวใจที่จะตื่น เพื่อรู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง

กระผมใคร่ขอปิดโครงการหัวใจบริสุทธิ์เพื่อหลวงพ่อผู้มีแต่ให้ พร้อมกับจะเล่มทำฉบับพิมพ์สำเนา (ที่จะลงชื่อนามสกุลจริง) เพื่อถวายหลวงพ่อปราโมทย์ ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ ศาลาลุงชิน (ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด) พร้อมกันนี้ หากความล่าช้า หรือมีข้อผิดพลาดประการใด ได้ล่วงเกินทุกๆท่านไป โดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ดี ทางทีมงานต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ทางทีมงานหวังว่าหัวใจบริสุทธิ์ทุกๆดวงจะได้ เข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งพระนิพพานในเร็ววัน ให้สมกับความเพียรภาวนาที่ทุกท่านได้กระทำมาแล้วด้วยเทอญ

Dhammada.Net

และ UPDATE ล่าสุดที่ >>>

โครงการร่วมแสดงพลังหัวใจบริสุทธิ์เพื่อหลวงพ่อผู้มีแต่ให้
โครงการร่วมแสดงพลังหัวใจบริสุทธิ์เพื่อหลวงพ่อผู้มีแต่ให้

>>> เล่ม 1 <<<

>>> เล่ม 2 <<<

>>> เล่ม 3 <<<

>>> เล่ม 4 <<<

>>> เล่ม 5 <<<

>>> เล่ม 6 <<<

>>> เล่ม 7 (สุดท้าย) <<<

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 173 times, 1 visits today)

Comments are closed.