Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News: หลวงพ่อปราโมทย์ ไปเทศน์ที่วัดประชาสันติ จ.พังงา 23 ม.ค. 54


หลวงพ่อปราโมทย์ มีกำหนดการณ์เทศน์ที่วัดประชาสันติ  จังหวัดพังงา วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 20.00 น

ที่อยู่ : ตำบลท้ายช้าง   อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา     >>> แผนที่ <<<

ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ : เขตแผนที่ (Zone) 47   พิกัด-x = 0448661 เมตรตะวันออก  พิกัด-y = 0934210 เมตรเหนือ

ประวัติความเป็นมาของวัด

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕  ท่านอาจารย์เหรียญ  วรลาโภ  ท่านได้เดินธุดงค์หรือรุกขมูลมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกรุงเทพฯ  ไปจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แวะพักวิเวกในสถานที่ต่าง ๆ ไปจนถึงอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   อาศัยเรือยนต์ไปจนถึงจังหวัดภูเก็ต  และไปถึงจังหวัดพังงา   ได้แวะพักจำพรรษาที่วัดสวนพริก (วัดสันติวรารามปัจจุบัน)   ตำบลกระโสม  อำเภอตะกั่วทุ่ง   อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา   พุทธบริษัทชาวจังหวัดพังงา    ได้ทราบถึงด้านปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานของท่าน  ก็เกิดความเลื่อมใส  ด้วยการนำของนางมนัส  วิจักขณะ  นางฮั่วเซี่ยว  กำลัง พร้อมกับคณะ  ได้ทำการทอดผ้าป่าและฟังธรรมอยู่เป็นเนืองนิจ  จึงได้อาราธนาท่านพระอาจารย์เหรียญ  วรลาโภ  ให้ไปรับบิณฑบาตร  ที่ตลาดอำเภอเมืองพังงา  ต่อมาในเทศกาลเข้าพรรษา ท่านได้ไปรับบิณฑบาตรในตลาดพังงา  ตามความประสงค์ของญาติโยม และไปฉันบิณฑบาตรที่ถ้ำกันฑ์  และได้แสดงธรรมเทศนา  ญาติโยมตั้งใจฟังด้วยความเคารพ  เกิดความเลื่อมในรสพระธรรมคำสอน  จึงได้อาราธนาให้มาโปรดอีก  เมื่อออกพรรษาแล้ว    ญาติโยมได้นำไปเที่ยวชมถ้ำหลักเมือง   ซึ่งตั้งใกล้ตลาดพังงา   ท่านดูแล้วเห็นว่าสถานที่ที่น่าอยู่  เพราะวิเวกสงบดี

ครั้นเมื่อออกพรรษาที่วัดสวนพริก  จึงได้เดินทางมาที่อำเภอเมืองพังงา  ตามที่ได้รับคำอาราธนาของญาติโยมไว้  จึงได้ไปพักอยู่ที่ถ้ำหลักเมือง  บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้สร้างศาลาหลังน้อย ๆ ขึ้น ๑ หลัง  ที่บริเวณหน้าถ้ำนั้นเอง  ญาติโยมได้ไปฟังการแสดงพระธรรมคำสอนของท่านตลอดมา จึงได้อาราธนาให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่น   โดยได้รับคำยินยอมจากเจ้าของสวน (สถานที่) คือ ขุนพลพิทักษ์  และภรรยา  ยินดีให้ปลูกสร้างเสนาสนะถวายพระจำพรรษา  ท่านได้อยู่ต่อมาชั่วระยะหนึ่ง  ต่อมาได้คำนึงถึงสถานที่แห่งนี้ไม่สมควรที่จะตั้งเป็นสำนักสงฆ์   และอยู่ประจำพรรษา   เพราะอยู่ใกล้กับวัดประชุมโยธีซึ่งมีอยู่แล้ว  ควรจะหาสถานที่แห่งอื่น  ให้ห่างไกลจากวัดเดิมที่ตั้งอยู่แล้วพอสมควร   บรรดาญาติโยมทั้งหลาย  ซึ่งมีนายคำนวน  ไตรบุญ  นายถวิล  ณ ถลาง   และคณะอีกหลายท่าน  ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเห็นว่า ที่ดินหลังโรงเรียนการช่างพังงา   ซึ่งเป็นสวนของนางเจริญ   สุภานิช  ภรรยานายปรารภ  สุภานิช  เป็นสถานที่ที่เหมาะสม  ที่ประชุมเห็นด้วย  นางเจริญ  นายปรารภ  สุภานิช  มีความยินดียกที่ดิน ดังกล่าวให้สร้างวัด  มีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่    เมื่อท่านอาจารย์เหรียญฯ  ได้รับความศรัทธาและความตั้งใจจริงของคณะพุทธบริษัททั้งนั้น   ก็มีความยินดีที่จะทำกิจทางพระพุทธศาสนาให้เต็มความสามารถ  จึงได้ชักชวนพระสุบินกับพระรินทอง ให้มาช่วยเป็นกำลังจัดเสนาสนะ  ได้ริเริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๖  ในระหว่างพรรษานั้น  นายปรารภ  สุภานิช  ได้ปรึกษากับคณะเกี่ยวกับการตั้งชื่อวัด   คณะได้ตกลงตั้งชื่อวัดว่า “ประชาสันติ”

ที่ตั้งวัด   วัดประชาสันติ  ตั้งอยู่ที่หลังโรงเรียนการช่างพังงา  ในเขตเทศบาลเมืองพังงา  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา   ริมถนนเพชรเกษม  ทางแยกเข้าไปประมาณ ๑๐๐ เมตร   ได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ วันที่ ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๙๖  โดยนางเจริญ   สุภานิช  ภรรยา นายปรารภ  สุภานิช และต่อมานางนาถ   จิตตกาญจน์   พี่สาวนางเจริญ  สุภานิช  โดยมอบที่ดินเพิ่มเติมให้อีกรวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด ๙ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวาเศษ  ได้ดำเนินโอนที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ตามโฉนดหมายเลขที่ ๒๘๐  ออกให้ ณ วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๑

มีอาณาเขตดังนี้

ทิศตะวันออก จด ทางสาธารณประโยชน์  ที่ราชพัสดุเล่มที่ ๕
ทิศตะวันตก จด คูน้ำสาธารณะ
ทิศเหนือ จด ที่ดินเลขที่ ๒๕
ทิศใต้ จด ที่ดินที่มีการครอบครอง

สังกัด   สังกัดธรรมยุติ
บุคคลสำคัญของวัด  ได้กล่าวมาแล้วในข้อ ๑  เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด
โบราณวัตถุ  วัดนี้ตั้งมาไม่นานนัก  จึงไม่มีโบราณวัตถุแต่อย่างใด
โบราณสถานของวัดที่สำคัญ  ไม่มี แต่ทางวัดได้สร้างเสนาสนะขึ้น  ดังนี้
ศาลาการเปรียญถาวร ๒ ชั้น ๑ หลัง   สร้างพระพุทธรูปจำลองแบบพระชินราช ๑ องค์  กุฏิเจ้าอาวาสถาวร ๒ ชั้น ๑ หลัง  โรงครัวถาวร ๒ หลัง  บ่อน้ำและกุฏิสำหรับพระสงฆ์

เจ้าอาวาสวัดคนปัจจุบัน พระครูญาณานุโยค   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ปัจจุบัน  และเป็นเจ้าคณะอำเภอภูเก็ต – พังงา – กระบี่

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 346 times, 1 visits today)

Comments are closed.