Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรมสวนสันติธรรม (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)


รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

รถตู้ฟรี เพื่อไปฟังธรรม สวนสันติธรรม

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

วัน เวลา นัดพบ วันที่รับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ๕ นาฬิกา
ปั๊มปตท. รังสิต ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

ถึง

๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ๕ นาฬิกา ปั๊มปิโตรนาส เจริญนคร ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

ถึง

๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ (วันมาฆบูชา) ๕ นาฬิกา ปั๊มเอสโซ่ สถานีอารีย์ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

ถึง

๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ๕ นาฬิกา ปั๊มเอสโซ่ บางแค ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

ถึง

๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

แผนที่
(คลิ้กที่ภาพ เพื่อดูแผนที่ขนาดเต็ม)

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มพ์ ปตท.รังสิต

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค

แผนที่ ปั๊มเอสโซ่บางแค


โดยมีรายละเอียดและการสำรองที่นั่ง ดัง นี้
๑. กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันเวลาที่ รับสมัคร โดยส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนที่นั่งที่ต้องการจองมาที่

    คุณดี เบอร์ 089-694-2994
    โดยโทรศัพท์ หรือ ส่งข้อความเท่านั้น กรุณาอย่าฝากข้อความ

๒. ทางกลุ่มฯของดรับบริจาคหรือเรี่ยไร สมทบทุนทุกกรณี หากมีการเรี่ยไรจากผู้ให้บริการ จะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ และทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องสมทบทุนได้ และหากมีกรณีเช่นนี้ขอความกรุณาแจ้งมาทางเมล์ของกลุ่มฯด้วยครับ

๓. หากมีปัญหาจากการให้บริการ หรือไม่ได้รับความสะดวกประการใด หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาติดต่อมาที่ van.dhammada.net@gmail.com ได้

๔. อนึ่งขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาและใน กรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิ์ในการเดินทางด้วยครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 53 times, 1 visits today)

Comments are closed.