Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

โอวาทวันมาฆะบูชา จาก อ.สุรวัฒน์


วันมาฆะบูชา เป็นวันที่ชาวพุทธจดจำกันได้ว่า

อีก ๓ เดือน พระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน

ดังปรากฏมีเรื่องราวถูกบันทึกจดจำไว้มากในพระไตรปิฎก

ทำให้ผมนึกไปว่า… แล้วอีก ๓ เดือนก่อนตรัสรู้ล่ะ

พระพุทธเจ้าต้องใช้ความเพียรขนาดไหน

ต้องปฏิบัติภาวนายากลำบากขนาดไหน

จึงสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

ส่วนเราที่เป็นสาวกพระพุทธเจ้า

ไม่ว่าจะอีก ๓ เดือน ๗ เดือน ๗ ปี ๗ ชาติ

ก็ต้องไม่ย่อหย่อนความเพียร

เพืื่อวันหนึ่งจะได้เป็นพยานคำสอนที่ว่า

“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต”

_/|\_ _/|\_ _/|\_

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 81 times, 1 visits today)

Comments are closed.