Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News: กำหนดการงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตามหาบัว แผนที่จอดรถ, และเส้นทางเดินรถสองแถวฟรี


กำหนดการงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตามหาบัว

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์สามเณร
เวลา 10.00 น. พิธีขอขมาสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล และอาราธนาสรีระสังขารลงจากศาลาการเปรียญ อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ เมรุ เชิญโกศศพแห่เวียนแล้ว เชิญตั้งที่ศาลา
เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระธรรมวิสุทธิมงคลองค์ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์พร้อมด้วยฆราวาสร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา 19.30 น. พระเถระแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา 20.00 น. พระเถระ 10 รูปพิจารณาผ้าบังสุกุล

วันเสาร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์สามเณร
เวลา 09.00 น. ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา อัญเชิญดอกไม้จิกพระราชทาน ขึ้นวางที่จิตกาธาน
เวลา 13.00 น.  พระอุดมญาณโมลีแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระราชาคณะพิจารณาผ้าไตรประทาน 5 ไตร จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
เวลา 17.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชทานเพลิงศพ พร้อมด้วย พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงทอดผ้าไตรพระราชทาน 5 ไตรจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และทรงทอดผ้าไตรพระราชทานส่วนพระองค์ 5 ไตร ที่จิตกาธานพระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนเมรุ

ทำพิธีถวายเพลิง

วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

เวลา 06.00 น. พระสงฆ์ 3 รูป บังสุกุล รับพระราชทานภัตตาหาร  3 หาบในการเก็บอัฐิอัญเชิญอัฐิ ประดิษฐาน บนศาลาการเปรียญ
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์
เวลา  07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์สามเณรเสร็จพิธี

*****************************************************************************

แผนที่สังเขปบริเวณจอดรถยนต์วัดป่าบ้านตาด Click ที่รูปเพื่อขยายใหญ่ >>>

*****************************************************************************

แผนที่เส้นทางเดินรถสองแถว บริการฟรี 2 เส้นทาง

เนื่องจากในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในวันที่ 3-6มีนาคม 2554

จะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทางวัดได้ร่วมกับทางจังหวัด และสำนักพระราชวัง เพื่อวางแผนระบบการจราจรให้เกิด

ความสะดวกคล่องตัวในการสัญจร   จึงได้จัดเตรียมที่จอดรถสำรองไว้บริเวณใกล้วัดตามจุดต่าง ๆ รวมทั้งได้สำรองพื้นที่จอด

รถที่ห่างไกลออกไปหากจำเป็น เพื่อรองรับกับประชาชนที่จะมาสมทบเพิ่มเติมในวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 มีนาคมนี้ โดยทางวัดและ

ทางจังหวัดได้จัดเตรียมรถสองแถวไว้รอรับส่งผู้ที่จะมาร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

และเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวก ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำแผนที่

การเดินรถ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยมี 2 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1

ต้นทาง ปากทางบ้านดงเค็ง(ถ.มิตรภาพ)

ปลายทาง จุดจอดรถจุดที่ 10

เส้นทางที่ 2

ต้นทาง ปากทางหนองใหญ่ (ถนนรอบเมือง)

ปลายทาง จุดจอดรถที่ 8

จากจุดจอดรถทั้ง 2 จุดจะมีรถรางนำส่งเข้าสู่พื้นที่บริเวณงาน และบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกัน

Click ที่รูปเพื่อขยายใหญ่ >>>

>>> แผนที่วัดป่าบ้านตาด Update!!! <<<

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 283 times, 2 visits today)

Comments are closed.