Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : อกุศลใดที่ยังไม่ละ ให้ละ


อกุศลใดที่ยังไม่ละ ให้ละ

การละอกุศลสำหรับผู้ที่ยังพ้นทุกข์ไม่ได้
จะเป็นการละชั่วครั้งชั่วคราวหรือละได้ชั่วขณะไปก่อน
โดยอาจละด้วยการทำสมถะให้จิตสงบจากอกุศลก็ได้
หรือจะละด้วยการหัดรู้อกุศลจนเกิดสติขึ้นมา
ซึ่งเมื่อหัดรู้ว่าจิตเป็นอกุศลจนเกิดสติได้
จิตที่เป็นอกุศลในตอนนั้นก็จะดับลงชั่วคราว (ละอกุศลได้ชั่วคราว)
เมื่อเห็นจิตที่เป็นอกุศลดับลงได้บ่อยๆ
จิตก็จะค่อยๆ เข้าใจว่า อกุศลจะเกิดก็ห้ามไม่ได้
อกุศลเกิดแล้วจะให้ดับตามที่อยากให้ดับก็ไม่ได้
หรือเห็นว่าจิตอกุศลก็เกิดดับไปตามเหตุปัจจัย
เมื่อเห็นได้แบบนี้จิตก็จะพัฒนาสติปัญญาไปจนในที่สุด
ก็จะเกิดปัญญาชนิดที่ละอวิชชาได้เด็ดขาด พ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาด
อกุศลก็จะไม่อาจจะครอบงำจิตได้อีกเลย

:D

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 22 times, 1 visits today)

Comments are closed.