Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ลำดับการเจริญภาวนา


ลำดับการเจริญภาวนา

ถาม : อยากทราบลำดับการเจริญภาวนา ควรเริ่มจากทำอะไรเป็นขั้นตอนไปครับ เพราะฟังซีดีแล้ว บางครั้งหลวงพ่อให้พิจารณากายไม่ใช่เรา

บางครั้งให้ดูจิตที่ไหวแวบไป บางครั้งให้ทำในรูปแบบ ขอบคุณครับ?

ตอบ : ถ้าจะเรียงลำดับก็จะมีสองขั้นคือ

๑. หัดรู้(ดู)กายหรือรู้(ดู)จิต ที่กำลังรู้สึกได้ชัดในขณะปัจจุบัน (ไม่ต้องเลือกดู)
เช่นเดินอยู่แล้วรู้สึกกายเดินก็ดูกายไป
เดินๆ ไปแล้ว จิตไหลแวบไปคิด ก็หัดรู้ทันจิตที่ไหลแวบไปคิด
ในขั้นนี้เป็นการหัดดู เพื่อให้เกิดสติ
เพื่อให้เกิดความตั้งมั่น และเป็นกลางต่อกายและจิตที่ถูกรู้ถูกดูอยู่
ขั้นนี้จึงเป็นการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาต่อไปได้

๒. เมื่อมีสติเกิดขึ้นแล้ว จิตมีความตั้งมั่นเป็นกลาง
ก็ให้หัดสังเกตว่า กายเที่ยงมั้ย จิตเที่ยงมั้ย (รูป นาม เที่ยงมั้ย)
ขั้นนี้จะเป็นการเจริญปัญญา

แต่ทั้ง สองขั้น เอาเข้าจริงๆ ก็จะสลับกันไป (๑ ๒ ๑ ๒ ไปเรื่อยๆ)
ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นขั้นสองแล้วจะไม่กลับไปหนึ่งอีก
เพราะบางครั้งของผู้ที่สามารถเจริญปัญญาได้แล้ว
บางขณะก็ได้แต่ดูกายดูจิตแล้วเกิดสติได้ตั้งมั่นได้เป็นกลางได้
แต่จิตไม่ได้เจริญปัญญา หรือบางขณะก็เจริญปัญญาได้

ส่วนการทำตามรูปแบบ เป็นการหาช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งในแต่ละวัน
มาปฏิบัติตามรูปแบบที่ชอบ เช่น สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งดูลมหายใจ ฯลฯ
เพื่อหัดดูกายดูจิตตามข้อ ๑ และ ๒
โดยช่วงเวลานี้ เราจะตัดภาระทางโลกออกไปก่อน
เพื่อให้มาอยู่กับการปฏิบัติอย่างจริงจังครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 270 times, 3 visits today)

Comments are closed.