Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News : ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญสติ (แนวหลวงพ่อเทียน) ที่ วัดป่าสุคะโต


“จะมาสุคะโตไม่ต้องเตรียมอะไร ตั้งต้นจากศรัทธา เชื่อว่าทำดี ดี
ทำชั่ว ชั่ว ที่นี่เป็นที่ทำความดี ที่ละความชั่ว เราจะเป็นเพื่อนที่ดี
เป็นมิตรที่ดี ไม่พาหลงทิศหลงทาง ไม่ต้องเตรียมอะไรแต่ต้องมี
ศรัทธา ไม่ต้องขออนุญาตจากใคร มาได้เลย ขอให้ที่นี่เป็นบ้าน
ของเรา

มาถึงแล้วก็ไปสำนักงานลงทะเบียนอย่างองอาจว่าจะมาอยู่ที่นี่
กี่วัน กี่เดือน กี่ปี หรือไม่มีกำหนด ถ้ามีคำถามว่า “มาได้ยังไง”
ให้บอกว่า “รู้จักหลวงพ่อคำเขียน”  เท่านี้ก็พอแล้ว มาเถอะ
มีข้าวให้กิน มีที่ให้อยู่ ไม่ทอดทิ้ง

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

http://www.pasukato.org/home.htm

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ (แนวหลวงพ่อเทียน)
ประจำปี ๒๕๕๔

รุ่นที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ – วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๖ – วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๘ – วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๕ – วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๓ – วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๗ – วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๙ – วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
รุ่นที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ – วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
รุ่นเข้ม วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เฉพาะผู้เคยผ่านหลักสูตร ๗ วันแล้วเท่านั้น รายละเอียด
รุ่นที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

ติดต่อ พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ หรือ โยมสุนทรี ศรีพล
โทรศัพท์ ๐๘๗-๐๒๒-๙๑๐๒ เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.

ข้อแนะนำ

• จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว
• ขวดน้ำดื่มพกพาติดตัว เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่วัด
• รองเท้าแตะ
• ไฟฉาย จำเป็นมากเพราะอยู่ป่า
• นาฬิกาปลุก (ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ หัวหน้ากลุ่มจะเก็บโทรศัพท์)
• ที่วัดอากาศจะเย็นเกือบตลอดทั้งปี หากท่านมาในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว
โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย

การเดินทาง

๑) รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี แยกขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ที่อำเภอสีคิ้ว ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ ๓๔๒ กิโลเมตร

จากตัวเมืองชัยภูมิไปทางอุทยานแห่งชาติตาดโตน ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้เลี้ยวซ้าย เมื่อถึงบ้านท่าหินโงมให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางสายใหญ่ ผ่านบ้านท่ามะไฟหวาน จนถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทาง
จากชัยภูมิ ถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ประมาณ ๕๐ ก.ม.

หรือจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางอำเภอแก้งคร้อ เลยตัวอำเภอไป ๑ ก.ม. ให้เลี้ยวซ้ายตรงปั๊มน้ำมัน ปตท. แล้วไปตามเส้นทาง ผ่านบ้านโคกกุง ขึ้นเขา จนถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ระยะทางจากแก้งคร้อถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ประมาณ ๔๐ ก.ม.

๒) รถประจำทางสายกรุงเทพฯ – ชัยภูมิ เมื่อถึงชัยภูมิ ให้มาขึ้นรถสองแถวสายชัยภูมิ ท่ามะไฟหวาน ถ้าต้องการไปวัดป่าสุคะโต เมื่อถึงท่ามะไฟหวานแล้ว ให้เดินอีก ๓ ก.ม. หรือจ้างรถมอเตอร์ไซด์ไปส่งที่วัด รถสองแถวสายชัยภูมิ – ท่ามะไฟหวาน เที่ยวสุดท้ายออกเวลา ๑๖.๐๐ น.

๓) รถประจำทางสายกรุงเทพฯ – เมืองเลย (ชุมแพทัวร์ หรือแอร์เมืองเลย) ลงที่อำเภอแก้งคร้อ รถจะจอดใต้สะพานลอย จะมีป้อมตำรวจอยู่ใกล้ๆ ให้เดินไปทางร้านเซเวนฯ ประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร ก่อนถึงร้านเซเวนฯ
ทางด้านขวามือจะเห็นสถานีจอดรถสองแถว มองหารถไปบ้านใหม่ไทยเจริญ ค่ารถประมาณ ๖๐ บาทให้แจ้งคนขับรถว่าให้ช่วยไปส่งที่วัดป่าสุคะโตด้วย (ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

รถสองแถวเที่ยวแรกจะออกประมาณเที่ยงกว่าๆ เที่ยวต่อไปประมาณบ่ายสามโมง เที่ยวสุดท้ายประมาณห้าโมงเย็น (ไม่แนะนำให้มาเที่ยวสุดท้ายเพราะจะเต็มไปด้วยนักเรียน) ใช้เวลาไม่แน่นอนในการเดินทางถึงวัด ขึ้นอยู่กับว่าผู้โดยสารเที่ยวนั้นจะไปลงที่ใดบ้าง รถอาจจะแวะส่งหลายหมู่บ้าน โดยปกติถ้าขับรถส่วนตัวใช้เวลาไม่เกิน
๔๐ นาที

หมายเหตุ ควรขึ้นรถจากหมอชิตไม่เกินเที่ยว ๘.๐๐ น. เพราะอาจจะไม่ทันรถสองแถวได้และ ควร
เดินทางถึงวัดไม่เกิน ๑๗.๐๐ น.

แผนที่

ดาวน์โหลดแผนที่ คลิ๊ก >>> map_wadpasukato <<<

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 1,446 times, 1 visits today)

Comments are closed.