Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : จิตเป็นวิญญาณขันธ์ จัดเป็นกองทุกข์ หรือจิตไม่เป็นขันธ์


จิตเป็นวิญญาณขันธ์ จัดเป็นกองทุกข์ หรือจิตไม่เป็นขันธ์

ถาม  : จิตเป็นวิญญาณขันธ์ จัดเป็นกองทุกข์ หรือจิตไม่เป็นขันธ์ ขอความกรุณาอาจารย์สุรวัฒน์ช่วยอธิบายด้วยครับ

ตอบ : ต้องนิยามคำว่า “จิต” ให้ชัดเจนก่อนครับว่า หมายถึงอะไร
เพราะคำนี้มีใช้ในหลายความหมาย ไม่มีนิยามความหมายที่ตายตัว
เช่น จิตของคนทั่วไปก็อย่างหนึ่ง จิตพระอรหันต์ก็อีกอย่างหนึ่ง
จึงต้องดูอีกว่ากำลังใช้คำว่า “จิต” ในการสื่อความเรื่องใด

ถ้าเป็นการเรื่อง ขันธ์ ๕ ของคนทั่วไป
จิตจะมีความหมายรวมถึง เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
ซึ่งยังเป็นขันธ์ที่เป็น อุปาทานขันธ์

ส่วนจิตพระอรหันต์ ผมก็ไม่ทราบว่าจัดเป็นขันธ์หรือไม่
ถ้าจัดเป็นขันธ์ก็คงเป็นขันธ์ที่ไม่เป็นที่ตั้งของอุปาทานอีก

แต่ในบางกรณี ก็พบการใช้คำว่า จิต ในความหมายของ วิญญานขันธ์อย่างเดียว
ส่วนตำราพระอภิธรรมจะอธิบาย จิต ว่าเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์

ถาม : อุปาทานขันธ์ อยู่รวมใน ขันธ์ห้า ด้วยหรือยังไงครับ?

ตอบ : อุปาทานขันธ์ ก็คือ ขันธ์ ๕ ของผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์
ถ้าเป็นพระอรหันต์วันใด วันนั้นขันธ์ ๕ ก็ไม่ใช่อุปทานขันธ์อีกต่อไปครับ

ส่วนวิญญาณขันธ์นั้น
ได้แก่ ขันธ์ที่ทำหน้าที่รู้รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และธรรมารมณ์ (รู้อารมณ์)
แต่จะเป็นผู้รู้หรือไม่นั้น ถ้าจะว่ากันง่ายๆ ก็ต้องดูว่า
ในขณะนั้นมีความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์หรือไม่
ถ้ามีความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ ก็เรียกว่าผู้รู้ได้
แต่ถ้ารู้แบบไม่ตั้งมั่น ไหลไปจมแช่อารมณ์ ก็ไม่เรียกว่าผู้รู้ครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 322 times, 1 visits today)

Comments are closed.