Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News: ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างและซ่อมแซมเสนาสนะวัดป่าอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างและซ่อมแซมเสนาสนะวัดป่าอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ต. เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

พอดีได้มีโอกาศเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ แล้วได้เคยอ่านหนังสือเจอว่า ที่อำเภอพร้าว มีวัดที่หลวงปู่มั่นได้ไปบรรลุธรรมที่นั้น จึงได้เดินทางเพื่อไปตามรอยหลวงพ่อครูบาอาจารย์ แล้วก็ได้เจอ วัดป่าอาจารย์มั่น ซึ่งวัดนี้มีทางเดินจงกลม และกุฏิที่หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาอยู่ เกิดความน่ายินดีมากที่ยังมีร่องรอย หลวงปู่ครูบาอาราย์ในภาคเหนือ แต่ก่อได้สังเกตุเห็นทั้งกุฏิ โรงครัว ที่นี้เก่าและไม่ได้ซ่อมแซมมานาน ซึ่งในช่วงเข้าพรรษาจะมีพระมาพำนักที่นี้เยอะ ทำให้ไม่ค่อยสะดวกมากนัก จึงได้ขออนุญาติหลวงพ่อเจ้าอาวาส ถ่ายรูปแล้วนำมาบอกผู้สนใจร่วมบริจาค

อนุโมทนาครับ

ชื่อบัญชี สร้างและซ่อมเสนาสนะวัดป่าอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ธนาคารออมสิน สาขาพร้าว จ.เชียงใหม่

บัญชีออมทรัพย์

020028762019


ประวัติความเป็นมา

วัดป่าอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นี้ บริเวณสถานที่ส่วนหนึ่งแต่เดิมในอดีตเคยเป็นวัดในพุทธศาสนาซึ่งกล่าวกันว่าเป็นวันที่สร้างขึ้นโดยชาวมอญแต่โบราณแต่จะเป็นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ทราบแต่ว่าวัดนี้ชาวบ้านเรียกกันต่อๆมาว่า “วัดป่าแดง” เนื่องด้วยแต่เดิมนั้นบริเวณนี้เต็มไปด้วยป่าไม้แดงเป็นจำนวนมากต่อมาวัดนี้ได้กล้ายเป็นวัดร้างถูกทอดทิ้งอยู่กลางป่า มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป แต่ก่อยังมีร่องรอยซากปรักหักพังบางส่วนปรากฏให้เห็นอยู่ได้ในระหว่างปี พ.ศ.2472-2483 ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายสมถวิปัสสนากรรมฐาน ได้เที่ยวจาริกขึ้นมาในเขตจังหวัดต่างๆในภาคเหนือและรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเพื่อบำเพ๊ญสมณธรรมนั้น ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตได้เคยมาปักกลดพักบำเพ๊ญเพียร ณ บริเวณสถานที่วัดร้างป่าแดงแห่งนี้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราวหลายหนหลายครั้ง ตลอดจนได้พำนักจำพรรษาด้วย 1 พรรษา

อนึ่งในช่วงที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ขึ้นมาพำนักบำเพ๊ญเพียรสมณธรรม ณ บริเวณวัดร้างป่าแดงเป็นการชั่วคราวนั้น บรรดาพระภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ของท่านจำนวนมาก อาทิเช่น พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสีพระอาจารย์สิม พุทธาจาโร พระอาจารย์อ่อน ญาณศิริ พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์แหวน สุจิณโณ พระอาจารย์ขาว อนาลโย ฯลฯ ได้เคยมากราบนมัสการและรับฟังโอวาท จากท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อยู่เสมอๆ อีกด้วยกาลเวลาผ่านไป ในราวประมาณปี พ.ศ.2516 ได้มีบรรดาคณธศรัทธาในเขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เคยอุปปัฏฐากท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สมัยที่องค์ท่านได้เคยมาดำนักบำเพ๊ญเพียรสมณธรรม ณ บริเวณวัดร้างป่าแดงนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่อาทิเช่น นายสมัย ตวละ นายผาย (ไม่ทราบนามสกุล) นายอุดม ปันต๊ะ ฯลฯ ได้ดำริร่วมกันที่จะพัณนาวัดร้างป่าแดงนี้ให้กลับเป็นวัดที่มีภิกษุสงฆ์เข้าจำพรรษาได้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์พุทธศาสนาโบราณสถานแห้งนี้ให้คงอยู่ถาวรสืบต่อไปกับเพื่ออนุรักษ์สถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้เคยมาดำนักบำเพ็ญเพียรสมณธรรมแห่งนี้ไว้เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงองค์ท่านตลอดไป

แต่ก่อเป็นที่น่าเสียดายที่บริเวณวัดร่างป่าแดงที่มีอยู่ทั้งหมดแต่เดิมจำนวนมากนั้น ได้ถูกประชาชนบุกรุกเข้าไปจับจองถากถางป่าปรับปรุงพื่นที่ทำนา รวมทั้งขอให้ราชการออกเอกสารสิทธิ์เข้าครอบครองทำกินหมดแล้ว ยังเหลือพื้นที่ที่ยังคงเป็นป่าที่มีซากปรักหักพัง ซึ่งเป้นสถานที่ตรงที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยปักกลดพำนักบำเพ็ญเพียรสมณธรรมพอดี ซึ่งมีเนื้อที่เพียง 1 ไร่นั้น ยังไม่ถูกถากถางปรับปรุงเป็นพื้นที่ทำนาแต่ทางราชการก็ได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนถือสิทธิ์ครอบครองไปแล้วทางคณะศรัทธาที่ได้ดำริร่วมกันในเบื้องต้น โดยมี นายอุดม ปันต๊ะเป็นผู้นำก็มิได้ท้อถอยละความพยายาม ได้เจรจาขอซื้อบริเวณพื้นที่ๆเหลือดังกล่าวประมาณ 1 ไรเศษ จากประชาชนกลับคืนมา กับการติดต่อขอซื้อสวนลำใยของประชาชนที่อยู่ติดกันเพิ่มขึ้นมาได้อีกประมาณ 8 ไร่เศษ รวมแล้วก็เป็นประมาณ 9 ไร่เศา ซึ่งก่อเพียงพอที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดขึ้นมาได้

ทางเดินจงกรมหลวงปู่มั่น

ปลายปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ได้จัดสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นโดยความอุปถัมภ์จากท่านพระอาจารย์สิม พุทธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาป่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งคณะศรัทธาจากอำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว อำเภอเชียงใหม่ และจากกรุงเทพมหานคร ในการสร้างสำนักสงฆ์นี้ได้อาราธนาพระอาจารย์ทองสุก อุตตรปัญโญ ซึ่งท่านจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์สิม พุทธาโร มาเป็นประธานสงฆ์และดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จัดตั้งเป็น “สำนักสงฆ์พระอาจารย์มั่น” มีพระสงฆ์เริ่มเข้าจำพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ทางคณะสงฆ์และคณะศรัทธาของ “สำนักสงฆ์พระอาจารย์มั่น” ได้มอบหมายให้นายอุดม ปันต๊ะ ซึ่งเป็นไวยาวัจกรของสำนักสงฆ์เป็นผู้ยื่นเรื่องราวต่อทางราชการ ทำการก่อสร้างยกฐานะขึ้นเป็นวัดต่อไปและก็ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างยกฐานะขึ้นเป็นวัดได้ตามการประกาศของอธิบดีกรมการศาสนา ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2528 และต่อมาได้มีการประกาศเป็นทางราชการตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาขึ้น โดยมีชื่อว่า “วัดป่าอาจารย์มั่น” ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2530 พร้อมกันนี้ทางฝ่ายบริหารของคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้งพระอาจารย์ทองสุก อุตตรปัญโญ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นองค์แรก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

อ้างอิง : http://www.dhammathai.org/webbokboon/view.php?No=3858&visitOK=1++ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างและซ่อมแซมเสนาสนะวัดป่าอาจารย์มั่น+ภูริทัตโต+บ้านแม่กอย+ต.เวียง+อ.พร้าว+จ.เชียงใหม่

กุฎิที่ขาดการซ่อมแซม

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 1,656 times, 7 visits today)

Comments are closed.