Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

โครงการหัวใจบริสุทธิ์ : หนังสือหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมแบ่งปันกำลังใจจากประสบการณ์นักภาวนา


จากโครงการหัวใจบริสุทธิ์ สู่ “หนังสือหัวใจบริสุทธิ์” ร่วมแบ่งปันกำลังใจจากประสบการณ์นักภาวนา ที่เกิดจากการคัดเลือกบทความบางส่วนที่สื่อมาจากหัวใจของนักภาวนาทั้งหมดเกือบหนึ่งพันบทความที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมหัศจรรย์ของสติปัฎฐานสี่ อันเป็นทางสายเอก ที่แบ่งออกเป็น ๔ ฐาน  โดยแต่ละฐาน สามารถนำมาได้ถึงซึ่งความหลุดพ้นโดยทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีการแบ่ง มรรคปฎิปทา ตามยุคนัทธกถา ออกเป็น ๔ อย่าง ได้แก่ สมาธินำปัญญา, ปัญญานำสมาธิ, สมาธิควบปัญญา และจิตที่ปราศจากความฟุ้งซ่านในธรรมเจริญมรรคอยู่ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงแสดงให้ถึงปฎิปทาที่หลากหลายในการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้า

ในแง่ของการภาวนาแล้ว หลายๆครั้งเมื่อนำปฎิปทาของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละบุคคล มาเทียบกัน อาจจะมีรายละเอียดในหลายส่วน หรือแนวทางกรรมวิธีที่รู้สึกว่าไม่เหมือนกัน ในบางครั้งอาจจะดูขัดกันไปเสียด้วยซ้ำ อาทิบางท่านให้ทำความสงบก่อนถึงค่อยเจริญปัญญาแต่บางท่านให้ทำการเจริญปัญญาไปโดยตรง โดยการรู้ทันกายและใจเลย, บางท่าน“บังคับ” ให้จิตสงบนิ่งตั้งมั่นเสียก่อนในช่วงแรก ในขณะที่บางท่านก็“ไม่ให้บังคับจิต” โดยปล่อยรู้ไปเลยว่าจิตสงบก็รู้ จิตไม่สงบก็รู้ ซึ่งถ้าเรามองดูผิวเผินเราอาจจะรู้สึกว่ามีแนวทางที่ขัดแย้งกัน แต่ในความจริงแล้วจะเป็นแนวทางใดก็ตาม หากยังอยู่ในมหาสติปัฎฐานสี่ และอยู่ในมรรคปฎิปทาที่อยู่ในยุครนัทกถาแล้ว หากในปลายทางท้ายที่สุด ทั้งหมดจะต้องมาสู่ทางเดียวกัน คือ การรู้กายรู้ใจรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง และเห็นไตรลักษณ์ของธรรมทั้งปวง ซึ่งเป็นวิถีแห่งการเจริญปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงได้ชี้แนะเอาไว้ ซึ่งย่อมนำมาซึ่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง

หนังสือหัวใจบริสุทธิ์ จึงเป็นพยานหลักฐานของผู้ที่ภาวนาในแนวทางที่หลากหลายและโดยเฉพาะแนวทางของการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ที่ถ่ายทอดโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เพื่อแสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วยังมีหลายแนวทางที่สามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้จริง ขอเพียงแต่ให้อยู่ในกรอบของสติปัฎฐานสี่ และปฎิปทาตามยุคนัทธกถาที่ได้แสดงเอาไว้

หากผู้ใดสนใจรับหนังสือหัวใจบริสุทธิ์ สามารถรับได้ที่ ศาลาลุงชิน ในวันที่ 15 พ.ค. 2554 และที่สวนสันติธรรม ตามวันเวลาที่ส่วนสันติธรรมเปิด

*** เงื่อนไขการรับหนังสือหัวใจบริสุทธิ์ ผ่านทาง Dhammada.Net ***

1. ทาง Dhammada.Net จะมอบสิทธิ์แก่ผู้ที่เคยส่งบทความเข้าร่วมโครงการหัวใจบริสุทธิ์มาก่อน โดยจะได้รับท่านละ 1 เล่ม ขอให้ส่งเมล์มาที่ media.dhammada.net@gmail.com โดยขอให้พิมพ์หัวข้อว่า “หนังสือหัวใจบริสุทธิ์ (เคยร่วมโครงการหัวใจบริสุทธิ์มาก่อน)” พร้อมกับแจ้งชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาส่งเมล์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 หากเลยกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ท่านจะได้รับหนังสือภายในเดือนมิถุนายน

2. สำหรับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป จะได้รับหนังสือในส่วนที่เหลือจากโควต้าจากข้อ 1 โดยจะได้ท่านละ 1 เล่มเช่นกัน ขอให้ท่านส่งเมล์มาที่ media.dhammada.net@gmail.comโดยขอให้พิมพ์หัวข้อว่า “หนังสือหัวใจบริสุทธิ์-ไม่ได้ร่วมโครงการหัวใจบริสุทธิ์มาก่อน” พร้อมกับแจ้งชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถส่งเมล์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2554 ซึ่งท่านจะได้รับหนังสือภายในเดือนมิถุนายนเช่นกัน

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 181 times, 1 visits today)

Comments are closed.