Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : รู้สึกไหม..เราเมื่อตอนเด็ก ๆ กับเราตอนนี้เป็นคน ๆ เดียวกัน?


รู้สึกไหม..เราเมื่อตอนเด็ก ๆ กับเราตอนนี้เป็นคน ๆ เดียวกัน?

ถาม : อาจารย์ฯ ครับ..ฟังหลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ บอกว่า..”รู้สึกไหม..เราเมื่อตอนเด็ก ๆ กับเราตอนนี้เป็นคน ๆ เดียวกัน”  ผมฟังหลาย ๆ รอบ..ก็ไม่เข้าใจครับ..หลวงพ่อฯ ท่านกำลังจะสื่อถึงอะไร..?

ตอบ  : หลวงพ่อต้องให้หัดสังเกตว่า ปุถุชนจะมีความรู้สึกมีความเห็นว่า
มีตัวเราที่คงที่ถาวรอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกหรือความเห็นอันนี้
เป็นความเห็นผิดที่ชื่อว่า สักกายทิฏฐิ
ซึ่งจะถูกละออกไปได้ด้วยการเจริญสติปัญญาครับ
ถ้าละตัวนี้ได้พร้อมกับ วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส ก็จะข้ามพ้นความเป็นปุถุชนได้

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 159 times, 1 visits today)

Comments are closed.