Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News : ‘เชื่ออารยานะ เรยา’ โฆษณาชุด ‘ดวงตาเห็นธรรม’ จากสเถียรธรรมสถาน


‘พรรษา’ แปลว่า ‘ฤดูฝน’

ฤดูฝนนี้…มาช่วยกันหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้งอกงามในใจด้วยการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติ

และเมื่อสติอารักขาจิต

เราจะมีก้าวย่างที่ดำเนินไปด้วยทุนของชีวิต…คือจิตที่เบิกบาน

‘เข้าพรรษา’ คือ ‘เข้าฤดูฝน’

มาเดินทางเข้าสู่ฤดูฝนด้วยการร่วมอธิษฐานพรรษา…

ละเว้นการทำบาปนานา

นำพาความไม่ดีออกจากจิตใจ

มุ่งมั่นที่จะเร่งสร้างคุณงามความดีที่เป็นคุณค่าต่อชีวิตให้มากขึ้น

และรักษาใจของเราให้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติขาวรอบจากกิเลสโดยสิ้นเชิง

เพราะรู้ …เห็น…จึงไม่เป็น

รู้…คือรู้เท่าทันปัจจุบันขณะ

เห็น…คือเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง

จึงไม่เป็นทุกข์

‘เข้าพรรษา’ นี้…ขอเชิญมาร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 14 -17 กรกฎาคม 2554 และอธิษฐานพรรษา…เพื่อให้มี ‘ดวงตาเห็นธรรม’

และขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวธรรมโฆษณาชุด ‘ดวงตาเห็นธรรม’ โดย The shood โปรดักชั่นเฮ้าส์มืออาชีพที่มีจิตอาสา ปวารณาตัวมาทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา ซึ่งก่อนหน้านี้เคยผลิตงานธรรมโฆษณาชุด ‘จ๊ะเอ๋…บ๊ายบาย’ และธรรมโฆษณาที่มี คุณหมิว ลลิตา ศศิประภา, คุณป๊อด ธนชัย อุชชิน, คุณอ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ และ น้องพอฟ้า พรรณเชษฐ์ ในวันอาสาฬหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ที่ เสถียรธรรมสถาน เพื่อเฉลิมฉลอง 26 ศตวรรษแห่งการตรัสแสดงพระปฐมเทศนาประกาศพระสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาค จนเกิดดวงตาเห็นธรรมแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะ และบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

ธรรมโฆษณาชุด ‘ดวงตาเห็นธรรม’ นี้ มีบุคคลซึ่งมีคุณูปการในการทำงานเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศิลปินที่มีชื่อเสียง ให้เกียรติมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ 16 ท่าน ได้แก่ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, คุณเมตตา อุทกะพันธุ์, คุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์, คุณอารยา เอ ฮาร์เก็ต, คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์,คุณปู วง black head, คุณนีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์, คุณอุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์, คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธ์, คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, คุณไข่มุก ชุติมา ดุรงค์เดช, คุณเกริกกำพล ประถมปัทมะ (อ๊อด คาราบาว), คุณเทียร์รี่ เมฆวัฒนา, อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, คุณธเนส – คุณผุสชา สุขวัฒน์, คุณเท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์, คุณโป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และล่าสุด คุณแอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้ขับร้องเพลง ‘ความรัก…ศรัทธา…ปาฏิหาริย์’ เพื่อประกอบหนังสั้นชุด ‘ความรัก…ศรัทธา…ปาฏิหาริย์’ ของเสถียรธรรมสถาน

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาสนใจการปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวาระเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และการตรัสแสดงพระปฐมเทศนา ประกาศพระสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ธรรมสวัสดี

สนใจเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา 14-17 กรกฎาคม 2547 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสถียรธรรมสถาน 02-519-1119

อ้างอิง : เข้าพรรษานี้…ขอให้มี  ’ดวงตาเห็นธรรม’

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 82 times, 1 visits today)

Comments are closed.