Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ทำอย่างไรจะให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น ?


ทำอย่างไรจะให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น ?

ถาม : ทำอย่างไรจึงจะมีจิตตั้งมั่นได้ยาวขึ้น โดยปราศจากกิเสสของความอยาก หรือการเพ่ง การฝึกสมถะกรรมฐานตามสมควรหรือพอดีในแต่ละวัน จะช่วยให้จิตตั้งมั่นได้นานขึ้นหรือไม่ ?

ตอบ : หากคิดจะทำ คิดจะหาทางทำให้ตั้งมั่นได้ยาวนานขึ้น
แม้แต่จะทำสมถะเพื่อจะให้จิตตั้งมั่นยาวนานขึ้น ก็ผิดหลักแล้วครับ
ผิดเพราะ เราไม่ได้หัดภาวนาเพื่อจะเอาจิตที่ตั้งมั่นยาวนานหรอกครับ
แต่เพื่อให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
หากสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้ตามที่อยาก จิตก็เป็นอัตตาซิครับ

แค่เห็นจิตตั้งมั่น เห็นจิตไม่ตั้งมั่น ไปอย่างมีสติ มีสัมปชัญญะ มีความเป็นกลาง
ก็จะเห็นจิตไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน เกิดปัญญาขึ้นได้แล้วครับ


สติ ที่เราฝึกให้มีบ่อย ๆ นี่
ก็เพื่อเป็นเครื่องมือไว้ใช้ในการดูจิตที่ตั้งมั่น จิตที่ไม่ตั้งมั่น
(หรือใช้ดูกาย เวทนา จิต ธรรม ตามหลักสติปัฏฐาน ๔)
สติไม่สามารถทำให้จิตตั้งมั่นได้ยาวนานนะครับ
เพราะยังไงจิตก็เกิดดับที่ละขณะ
แต่ถ้าทำสมถะจนถึงฌาน จะช่วยให้จิตตั้งมั่นเกิดดับต่อเนื่องกันยาวนานได้ครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 112 times, 1 visits today)

Comments are closed.