Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News : ขอเชิญช่วยเหลือ วัด, พระภิกษุสามเณร และชาวบ้าน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ผ่าน ศูนย์ช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์


สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้ง

“ศูนย์ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์”ภายใต้ความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

ด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ มีความเมตตาห่วงใย พระภิกษุสามเณร และผู้ประสบอุทกภัย จึงได้มีบัญชาให้ จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์” ขึ้นที่สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล ภายใต้ความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมีรายงานข้อมูลเบื้องต้น จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า มีวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๙๗๒ วัด พระภิกษุสามเณรที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน ๙,๑๙๒ รูป ใน ๓๑ จังหวัด

จึงขอเจริญพร พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ร่วมบุญบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือวัด และผู้ประสบอุทกภัยได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศูนย์รับบริจาค สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก ภายในบริเวณบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๒๒๘๐หรือบริจาคผ่าน

บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือวัดและผู้ประสบอุทกภัยโดยวัดสระเกศ

เลขที่บัญชี ๓๘๗-๐-๐๖๐๖๖-๒

ข้อมูลเพิ่มเติม www.jariyatam.com โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๒๒๘๐ โทรสาร ๐-๒๖๒๑-๑๘๖๑

โดยทางวัดจะนำสิ่งของ และ ปัจจัยที่ได้รับบริจาค ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรอบแรกในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายนนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น.

อ้างอิง : http://www.jariyatam.com/th/news/general-news/847-16-09-54

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 125 times, 4 visits today)

Comments are closed.