Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News : ขอน้ำใจช่วยเหลือ พระ-เณร-ชาวบ้าน ที่กำลังขาดแคลนอาหาร ณ วัดชูจิตธรรมาราม จากวิกฤติน้ำท่วม


ขอน้ำใจช่วยเหลือ พระ-เณร-ชาวบ้านกว่า 1400 ชีวิต กำลังขาดแคลนอาหาร ณ ศูนย์ผู้ประสบภัยวัดชูจิตธรรมาราม

วิทยาลัยสงฆ์ วัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย ถูกน้ำท่วมหนัก พระเณร 700 รูปและชาวบ้าน 700 คน วอนขอความช่วยเหลือจากทุกท่าน บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องจากเสบียงใกล้หมดแล้ว

ติดต่อบริจาคที่ คุณติ๊ก (อาสา) 085 135 5057 พระกิตติสารมุนี (เจ้าอาวาส) 08-1817-4320
พระครูสมุห์อุทัย อํสุกาโร โทร. 08-1584-7213

วัดชูจิตธรรมาราม ตั้งอยู่ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรซึ่งมาจากทุกภาคของประเทศ เริ่มเปิดรับพระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา นักธรรมตรี โท เอก และศึกษาภาษาบาลี มาตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นมา มีพระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษา ณ สถานที่แห่งนี้ ระยะเวลา ๓๒ ปี มีจำนวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป พระภิกษุสามเณรเหล่านี้ ได้สำเร็จการศึกษา เป็นจำนวนมากได้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาและประเทศชาติเป็นเอนกอนันต์ จนเป็นที่รู้จักดีในวงการพระศาสนาตลอดถึงต่างประเทศ

แผนที่วัดชูจิตธรรมาราม : http://watchujit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=120

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 87 times, 1 visits today)

Comments are closed.