Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : จิตเป็นกลาง


จิตเป็นกลาง

จิตเป็นกลาง หมายถึง จิตที่รับรู้เรื่องราวที่ถูก ผิด ดี ไม่ดี เหมือนคนทั่วไป แต่จิตจะไม่หลงไปปรุงแต่งด้วยความยินดีพอใจหรือด้วยความไม่ยินดีพอใจ เช่น เราเห็นว่าการจัดการปัญหาของรัฐไม่ถูกไม่ดี หากจิตเป็นกลาง จิตจะไม่หลงไปปรุงแต่งกิเลสเพราะความเห็นว่าไม่ดี แต่ถ้าจิตไม่เป็นกลาง ก็จะปรุงแต่งกิเลสเช่นปรุงแต่งโทสะตามมาครับ และแม้ว่าจิตเป็นกลางกับการจัดการที่ไม่ถูกไม่ดี จิตก็จะไม่เอาแต่นิ่งเฉยไม่รู้ไม่ชี้ แต่ยังสามารถคิดนึกพิจารณาได้ว่าแล้วจะต้องจัดการอย่างไรจึงจะถูกต้องบนพื้นฐานของเหตุของผลที่ถูกต้องครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 63 times, 1 visits today)

Comments are closed.