Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 28 สิงหาคม 2554


…ธรรมะนะ เป็นของปราณีตลึกซึ้ง มีขั้นมีตอน คนฝึกใหม่ก็สอนอย่างหนึ่ง คนฝึกมาระดับหนึ่งก็สอนอีกอย่างหนึ่ง…

…แต่ความอัศจรรย์ของธรรมะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เวลาแสดงธรรม แต่ละคนจะรู้สึกเหมือนกับว่า พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมให้เราฟัง เวลาคนที่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้านะ จะมีความรู้สึกท่านเจาะจงจะสอนเรานะ นี่ล่ะธรรมะแท้ๆจะให้ความรู้สึกแบบนั้น…

…พระพุทธเจ้าท่านสอนนะ ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อชื่อเสียง ไม่ใช่เพื่อลาภสักการะ ไม่ใช่เพื่อจะเป็นอาจารย์ใหญ่ให้คนนับถือ ไม่ใช่เพื่อจะมีศีล ไม่ใช่เพื่อจะมีสมาธิเหนือคนอื่น ไม่ใช่เพื่อจะมีปัญญาแตกฉาน ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะ ไม่ใช่เพื่อกระทั่งว่าอยากได้มรรคผลนิพพาน เพื่อวิมุติ ท่านไม่ให้เอาสักอันเดียว เพื่ออะไร… เพื่อนิพพาน เพื่อสภาวะแห่งความสิ้นตัณหา เพื่อสภาวะแห่งความสิ้นทุกข์ ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริง เราต้องรู้นะ เป้าหมายปลายทางการปฏิบัติของเรานี่น่ะ เพื่อความสิ้นทุกข์ สิ้นกิเลสตัณหา ไม่ใช่เพื่อจะเอา จะได้เป็นพระอรหันต์ จะได้เป็นพระอนาคา อยากจะเป็นนั้น อยากจะเป็นนี้ ท่านไม่ได้สอนให้เอา…

ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์  แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 28 สิงหาคม 2554

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 91 times, 1 visits today)

Comments are closed.