Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ถามตอบเรื่องการเจริญปัญญา


ถามตอบเรื่องการเจริญปัญญา

ถาม : ที่บอกว่า “เจริญปัญญา” นั้น หากพูดภาษาเราๆ ก็คือ “รู้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้” ใช่มั้ยครับ ?

ตอบ : เจริญปัญญา คือการตามรู้ไปจนเห็นว่าทุกสิ่งมีความเกิดขึ้น-ดับไป หลวงพ่อบอกว่า การเห็นว่าทุกสิ่งมีความเกิดขึ้น ดับไปนั้นเป็นปัญญาขั้นต้น พระโสดาบันจะเห็นได้แค่นี้ (หมายถึงด้วยปัญญาอันนี้เองที่ทำให้เป็นพระโสดาบันได้) เมื่อตามรู้ต่อไป ก็จะเห็นว่าเมื่อใดที่ไปยึดสิ่งต่างๆ จะเป็นทุกข์ ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์…เป็นปัญญาขั้นกลาง ด้วยปัญญาขั้นกลางจะทำให้ได้อนาคามี แล้วจิตจะเด่นดวงเพราะไม่ส่งออกไปยึด พอถึงตรงนี้ ถ้าเกิดปัญญาเห็นว่า จิตเองนั่นแหละที่เป็นทุกข์ ก็จะทิ้งจิตได้ เมื่อทิ้งจิตได้ก็จะเหลือแต่ขันธ์ที่ทำหน้าที่ไปเท่านั้น สรุปว่าปัญญาจะมี 3 ขั้น ทั้ง 3 ขั้นเกิดขึ้นเพราะการเจริญสติปัฏฐาน 4 หรือเกิดจากการภาวนาด้วยการ ระลึกรู้ถึงสภาวธรรมที่กำลังปรากฏ ตามความเป็นจริง

ถาม : ตอนนี้ก็ดูแค่ทุกสิ่งมีความเกิดขึ้น-ดับไป ?

ตอบ : ไม่ต้องคอยดูความเกิดขึ้น-ดับไปหรอกครับ แค่ภาวนาไปเรื่อยๆ ปัญญาก็จะเกิดเอง เพราะการที่เราภาวนาอยู่นี้ พอรู้สึกตัวเป็นก็เท่ากับได้เริ่มเจริญปัญญา การเจริญปัญญาก็แค่ดูสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ ถ้าคอยแต่จะดูความเกิด-ดับ จะเกิดการจงใจดู แล้วจะได้แค่ความรู้ ไม่ได้ปัญญา ในซีดีจะมีหลายวันที่หลวงพ่อพูดถึงปัญญาทั้ง 3 ขั้น ผมไปทีไรก็จะได้ยินท่านพูดถึงทุกครั้ง ท่านบอกว่า ปัญญาขั้นสุดท้ายถ้าไม่เคยฟังมาก่อนจะไม่รู้ว่าจิตเองนั่นแหละที่เป็นทุกข์

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 83 times, 1 visits today)

Comments are closed.