Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : สติบริสุทธิ์


สติบริสุทธิ์

คำว่า สติ จะแปลว่า ความระลึกได้ (จากพจนานุกรม) ในการระลึกได้ของสัมมาสมาธิ จะเป็นการระลึกได้แบบมีความเห็นชอบ มีความตั้งมั่นของจิต โดยปราศจากการแทรกแซง การบังคับ การควบคุม ต่อกาย-จิต และสิ่งที่ถูกระลึกอยู่ สติบริสุทธิ์ จึงเป็นการระลึกได้แบบปราศจากการแทรกแซง บังคับ ควบคุม หรือเรียกว่าระลึกรู้ นั่นเอง ซึ่งก็จะมีลักษณะเดียวกับการระลึกรู้ตามแนวของการดูจิต การดูจิต จึงเป็นการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ อย่างมีสัมมาสมาธิ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สัมมาสมาธิ สัมมาสติ (ดูจิตเป็นสัมมาสติอย่างหนึ่ง) สัมมาทิฏฐิ และอีก 5 องค์ของมรรค จริงๆ แล้วจะไม่สามารถแยกขาดจากกันได้อย่างเด็ดขาด เพราะจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอ หรือถ้าใครเข้าใจการดูจิตจริงๆ ก็จะเห็นว่า สติบริสุทธิ์ในสัมมาสมาธิ ก็คือจิตที่ตั้งมั่นไม่เพ่ง ไม่เผลอ นั่นเองครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 102 times, 1 visits today)

Comments are closed.