Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : แยกรูปแยกนาม


แยกรูปแยกนาม

แยกรูปแยกนาม เป็นสภาวะที่จิตมีความตั้งมั่นอ​ยู่และเห็นรูปเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกรู้
แยกขันธ์ เป็นสภาวะที่จิตมีความตั้งมั่นเ​ห็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือมากกว่​านั้น
เกิดดับ เปลี่ยนแปลง ทำงานของแต่ละขันธ์ ไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับของใครๆ
แยกธาตุ เป็นสภาวะที่จิตมีความตั้งมั่นเ​ห็นรูปเป็นธาตุสี่คือ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุใดธาตุหนึ่งหรือมากกว่า เกิดดับ เปลี่ยนแปลง ไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับของใคร
แยกรูปแยกนามจึงเป็นการแยกรูปขั​นธ์เบื้องต้น คือเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งจิตหรือ​นามเป็นอีกส่วนหนึ่ง เมื่อแยกรูปแยกนามได้แล้วเบื้อง​ปลายจะเห็นรูป (เห็นธาตุ เห็นขันธ์)เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปล​งทำงานของมันไปเอง.

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 175 times, 1 visits today)

Comments are closed.