Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปัญญาของพระโสดาบัน


ปัญญาของพระโสดาบัน

ปัญญาของพระโสดาบันนั้น
ท่านจะเห็นแจ้งโดยไม่เคลือบแคลงติดใจอะไรอีกเลยว่า
ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีตัวตนที่แท้จริง
มรรคผลนิพพาน พระรัตนตรัยมีจริง
และไม่เชื่อถือการปฏิบัติที่ผิดๆว่าจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้
ซึ่งตามหลักธรรม พระโสดาบันจะละสังโยชน์ ๓ ได้ แต่ยังทำกิเลสให้เบาบางยังไม่ได้
ต้องปฏิบัติภาวนาต่อไปอีกกิเลสจึงจะเบาบาง และหลุดพ้นในที่สุดได้

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 95 times, 1 visits today)

Comments are closed.