Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ไขข้อสงสัยเรื่องจิตผู้รู้


ไขข้อสงสัยเรื่องจิตผู้รู้

ถาม : ตัวผู้รู้คือ วิญญาน หรือต้องระลึกรู้ตัววิญญาน?

ตอบ : วิญญาณเป็นจิตทั่วไปที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์
ส่วนผู้รู้เป็นชื่อเรียกของจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์
การเกิดจิตผู้รู้ในแต่ละขณะ จะเกิดจากการทำสมถะจนปรากฏจิตผู้รู้
หรือไม่ก็เกิดจากการมีสติระลึกรู้สภาวธรรมก็ได้
การระลึกรู้วิญญาณหรือจิตทั่วไปที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางทวารต่างๆ
ก็สามารถทำให้เกิดจิตผู้รู้ได้ครับ
เช่นเกิดระลึกขึ้นได้ว่า จิตหลงไปกับการมองเห็นภาพทางตา
ก็สามารถทำให้จิตที่หลงดับไปแล้วเกิดผู้รู่้ขึ้นมาชั่วขณะได้

ถาม : ถ้าทำให้การไม่รู้ไม่มีที่อยู่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าบังคับตัวผู้รู้ให้รู้อยู่?

ตอบ : ตัวผู้รู้บังคับให้ทรงอยู่ไม่ได้ครับ เพราะผู้รู้เองก็ไม่เที่ยง เกิดดับไปตามเหตุปัจจัย
การพยายามทำให้ผู้รู้ทรงอยู่จะไม่ใช่ทางทำให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ได้ตามหลักของพุทธศาสนา
ถ้าจะทำให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ได้ ต้องมาหัดสังเกตดูผู้รู้ที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยครับ

ถาม : ทำไมบางทีถึงรู้ไม่เป็นกลางคะ?

ตอบ : เพราะจิตยังประกอบด้วยอวิชชาอยู่ครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 36 times, 1 visits today)

Comments are closed.