Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ปัญญากับสภาวะ


ปัญญากับสภาวะ

ถาม : สติทำหน้าที่ระลึกรู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้น
สมาธิทำให้จิตตั้งมั่นขณะที่รู้สภาวะ
ปัญญาทำหน้าที่ตัด   อยากทราบว่าสิ่งที่ถูกตัดนั้นคือสภาวะดับไปหรือ
สภาวะยังคงอยู่แต่จิตไม่ถูกสภาวะครอบงำ จนกว่าเหตุปัจจัยของสภาวะ
นั้นจะดับไป

ตอบ : มีทั้งสภาวะดับไป สภาวะมีอยู่แค่ครอบงำจิตไม่ได้ ไปจนถึงละสมุทัยลงได้เด็ดขาด
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นมีสภาวะอะไรปรากฏ และมีปัญญาระดับใด
ถ้าเป็นอกุศลจิต และมีปัญญาเล็กน้อยหรือปานกลาง อกุศลจิตก็จะดับลงชั่วคราว
ถ้าเป็นเวทนาทางกาย ก็จะไม่ดับจนหมดเหตุปัจจัย 
แต่ถ้าจิตตั้งมั่นและมีปัญญาพอ เวทนาทางกายก็ครอบงำจิตไม่ได้
หรือถ้าปัญญาแก่รอบบริบูรณ์ก็สามารถละสมุทัยได้เด็ดขาดครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 68 times, 1 visits today)

Comments are closed.