Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เกร็ดธรรมคุณสันตินันท์ : ความสำคัญของสักแต่ว่า


ความสำคัญของสักแต่ว่า

หากไม่สักแต่ว่ารู้ อะไรจะเกิดขึ้น?
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปฏิจจสมุปบาทจาก ผัสสะ เวทนา
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ จนถึงทุกข์ นั่นเอง
หากสักแต่ว่ารู้ แม้มันจะก้าวกระโดดจากการรู้สีด้วยตา
ไปรู้ธัมมารมณ์ทางใจก็ตาม
จิตที่ไม่หลงยินดีไปกับธัมมารมณ์
ก็จะไม่ปรุงแต่งจนเกิดความทุกข์ขึ้นมา
คำว่า “สักแต่ว่า” จึงเป็นสิ่งที่จะตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาทให้ขาดตอนลง
ไม่เกิดตัณหา อุปาทาน ขึ้น
หรือแม้เกิดตัณหา ก็ไม่ หลง”ไหล” ตามตัณหาไปจนเป็นอุปาทาน

ท่านพระพาหิยะ ฟังธรรมแค่ สักแต่ว่า สักแต่ว่า เพียง 1 – 2 คำ
ท่านเข้าใจ และตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทขาด
และท่านก็เข้าใจปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจจ์ตลอดสาย
คือ “รู้” ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่เกิดขึ้นได้อย่างไร
อวิชชา ความ “ไม่รู้” ก็ขาดออกจากจิตของท่านในขณะนั้น

โดย คุณ สันตินันท์ (นามปากกาหลวงพ่อปราโมทย์ก่อนบวช)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 114 times, 1 visits today)

Comments are closed.