Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เกร็ดธรรมคุณสันตินันท์ : จริต-วิปัสสนา


จริต-วิปัสสนา

เรื่องของการปฏิบัติมีแง่มุมหลากหลายน่าสนุกมากครับ
เช่นเราทำสมาธิเพื่อข่มนิวรณ์ก็ได้
เรารู้นิวรณ์เพื่อให้จิตมีสมาธิก็ได้
เรามีสติระลึกรู้กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อให้จิตมี ธรรมเอก
หรือจิตมีสัมมาสมาธิก็ได้
เราเอาธรรมเอก ไประลึกรู้กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อเจริญวิปัสสนาก็ได้

ในขั้นการเจริญวิปัสสนานั้น อรรถกถาท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่า
การเจริญสติปัฏฐานอันใดอันหนึ่ง ก็ทำให้จิตเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้
และท่านตั้ง ข้อสังเกต ไว้น่าฟังว่า
จริตของคนเรามี 2 ชนิด คือตัณหาจริต กับทิฏฐิจริต

ผู้มีตัณหาจริต ซึ่งมีปกติวุ่นวายอยู่กับความอยากนั่นอยากนี่
ท่านแนะนำว่าเหมาะกับการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
และเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
เพราะถ้าเห็นกายเป็นไตรลักษณ์ เห็นความทุกข์ความสุขเป็นไตรลักษณ์
ความดิ้นรนแสวงหาด้วยความอยากก็จะเบาบางลง

ส่วนผู้มีทิฏฐิจริต
ซึ่งมีปกติวุ่นวายอยู่กับความคิดประเภทปัญญาชนเจ้าทฤษฎีทั้งหลาย
ท่านแนะนำให้เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
เพราะถ้าเห็นความแปรปรวนของจิต เห็นกลไกการทำงานของจิตชัดเจน
ก็จะเห็นนามธรรมทั้งปวงเป็นไตรลักษณ์
การปล่อยวางความคิดความเห็นต่างๆ ก็จะทำได้ง่าย

ท่านว่า เวทนานุปัสสนา ละเอียดกว่ากายานุปัสสนา
และธัมมานุปัสสนา ละเอียดกว่าจิตตานุปัสสนา
แต่ท่านก็สรุปไว้แล้วว่า การเจริญสติปัฏฐานทั้งปวง
เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งสิ้น

ดังนั้น ใครจะทำอันใดก็ได้ ขอให้ทำให้ถูกเท่านั้นเอง

โดย คุณ สันตินันท์ (นามปากกาของหลวงพ่อปราโมทย์ก่อนบวช)

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2543

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 114 times, 1 visits today)

Comments are closed.