Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : สมถะ-สมาธิ


สมถะ-สมาธิ

สมถะ เป็นการที่จิตรู้อารมณ์เดียวต่อเนื่องจนจิตสงบนิ่ง
เช่นรู้ลมหายใจต่อเนื่องจนจิตสงบนิ่ง
เมื่อเข้าถึงฌานที่สอง จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้

อารัมมณูปนิชฌาน คือจิตที่รู้อารมณ์แบบเข้าไปแนบอยู่ที่อารมณ์
จิตตั้งมั่นอยู่ที่ตัวอารมณ์ จิตไม่ได้แยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู
ใช้สำหรับการทำสมถกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบนิ่งเท่านั้น
(ใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้)

ลักขณูปนิชฌาน คือจิตที่รู้อารมณ์แบบแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู
(จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิต ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ที่ตัวอารมณ์)
จิตจะสงบ เห็นอารมณ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้
และรู้ทันอารมณ์ที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย
ใช้สำหรับการทำวิปัสสนากรรมฐาน

การนั่งสมาธิแบบลักขณูปนิชฌาน
จิตจะไม่ได้ส่งออกไปรู้อยู่ที่อารมณ์เดียวต่อเนื่อง (ไม่เป็นสมถะ)
แต่จะรู้อารมณ์เกิดดับเปลี่ยนแปลงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู
เช่นพอรู้ว่าฟุ้งซ่าน ก็จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาแบบลักขณูปนิชฌาน เห็นว่าจิตฟุ้งซ่านดับไป
จิตที่ตั้งมั่นในลักขณูปนิชฌานนี้จะตั้งมั่นอยู่เพียงชั่วขณะหรือไม่นาน
แต่จะเกิดขึ้นได้บ่อยและเพียงพอจะเจริญปัญญาไปได้

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 79 times, 1 visits today)

Comments are closed.