Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนร้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : สภาวะของนิพพาน


สภาวะของนิพพาน

ถาม : ถาม อ.สุรวัฒน์ ค่ะ ว่าสภาวะนิพพาน ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เคยได้ยิน หลวงพ่อบอกว่า นิพพานคือ สันติ

พระอรหันต์ ใช้นิพพานเป็นอารมณ์ได้ แต่คนทั่วๆไปไม่สามารถใช้นิพพานเป็นอารมณ์ได้เพราะไม่เคยเห็น

จะเรียนถามว่า ถ้าเราไม่เคยเห็น เราก็จะไม่รู้ว่า สภาวะนั้น คือนิพพาน ถ้าอย่างนั้น เราจะมีโอกาสเข้าใจธรรมะจนเห็นสภาวะนั้นได้อย่างไร แล้วพระโสดาบัน สามารถเห็นนิพพานได้หรือไม่ ?

ตอบ : เท่าที่ผมทราบ

มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นครับที่จะแจ้งนิโรธ (นิพพาน) ได้อย่างแท้จริง

ส่วนพระโสดาบันก็ยังไม่แจ้งนิโรธได้เหมือนพระอรหันต์

เพราะจะแค่เห็นนิพพานได้ชั่วขณะ แล้วจิตก็กลับมาถูกอวิชชาครองงำเอาไว้อีก

ส่วนปุถุชนจะไม่เคยแจ้งนิโรธมาก่อน จึงไม่สามารถเข้าใจสภาวะนิพพานได้อย่างแจ่มแจ้ง

อย่างมากก็แค่คิดนึกเอาตามคำบอกเล่า

จึงทำให้ปุถุชนมักจะเข้าใจสภาวะนิพพานผิดไป

ด้วยเหตุนี้ปุถุชนที่กำลังเจริญวิปัสสนาอยู่ หลายคนจึงเกิดวิปัสสนูกิเลส

คิดว่าตัวเองสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว

ดังนั้นในระหว่างนี้ เราก็ไม่ต้องไปพยายามเข้าใจนิพพานให้ได้หรอกครับ

แค่ฟังๆ จำๆ ไว้เท่านั้นว่านิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วก็เพียรเจริญวิปัสสนาต่อไป แล้วเมื่อใดที่เป็นอรหันต์จริงๆ

ก็จะทราบด้วยตัวเองว่า นิพพานเป็นอย่างไรครับ  :D

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 152 times, 1 visits today)

Comments are closed.