Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ มิถุนายน ๒๕๕๖


วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๘:๓๐ – ๒๐:๓๐ น.

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ น.
วัดธรรมมาราม Chicago

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๙:๐๐ – ๒๑:๐๐ น.
วัดนิวยอร์คธัมมาราม New York

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๘:๐๐ – ๒๐:๐๐ น.
วัดพระมหาชนก Griffin, Georgia

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๘:๓๐ – ๑๐:๓๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๘:๓๐ – ๑๐:๓๐ น.
วัดมงคลรัตนาราม Tampa, Florida

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ น.
วัดภูริทัตวนาราม Ontario, California

CR: คุณ มะยม

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 61 times, 1 visits today)

Comments are closed.