Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ส่งจิตออกนอกให้น้อยลง


ส่งจิตออกนอกให้น้อยลง

ถ้าเราเข้าไปคลุกคลีกับหมู่คณะใดน้อยลง

 เราก็จะค่อยๆ ห่างออกมาจากหมู่คณะนั้นมากขึ้น

 

 รูปนามขันธ์ห้าก็เช่นกัน ถ้าจิตส่งออกไปหาน้อยลง

 จิตก็จะค่อยๆ ห่างออกมาจากรูปนามขันธ็ห้านั้นมากขึ้น

 จนในที่สุดจิตก็หลุดพ้น เลิกยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ็ห้านั้น

 

 จะให้จิตส่งออกน้อยลง ถอยห่างจากรูปนามขันธ์ห้ามากขึ้น

 ก็ต้องฝึกจิตให้มีสติ ให้มีความตั้งมั่นบ่อยๆ

 แล้วหัดรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามขันธ์ห้านั้นไป

 ฝึกเท่านี้แหละ ไม่ต้องฝึกอะไรมากมายไปกว่านี้หรอก

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 203 times, 1 visits today)

Comments are closed.