Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

กำหนดการแสดงธรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๘


กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนมกราคม ๒๕๕๘

  กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนมกราคม ๒๕๕๘

 • พฤหัสบดี ๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๔ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ๗ รพ. BNH ๑๔:๐๐ น.(เป็นการภายใน ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟัง)
 • ศุกร์ ๙ วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ ๑๕:๐๐ น.
 • อาทิตย์ ๑๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๓:๐๐ น. ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
 • เสาร์ ๑๗ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ที่ ๑๘ ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุงชิน) ๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ น.
 • ศุกร์ ๒๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๒๔ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๒๕ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ๒๘ โรงเรียนรุ่งอรุณ ๑๓:๐๐ น.
 • ศุกร์ ๓๐ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๓๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๑ กุมภาพันธ์ บ้านจิตสบาย ๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น.

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 383 times, 1 visits today)

Comments are closed.