Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

กำหนดการแสดงธรรม เดือนมกราคม ๒๕๕๘


กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนมกราคม ๒๕๕๘

  กำหนดการแสดงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เดือนมกราคม ๒๕๕๘

 • พฤหัสบดี ๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • เสาร์ ๓ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ ๔ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ๗ รพ. BNH ๑๔:๐๐ น.(เป็นการภายใน ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟัง)
 • ศุกร์ ๙ วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ ๑๕:๐๐ น.
 • อาทิตย์ ๑๑ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • พุธ ๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๓:๐๐ น. ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
 • เสาร์ ๑๗ วัดสวนสันติธรรม ๗:๓๐ – ๙:๔๕ น.
 • อาทิตย์ที่ ๑๘ ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ศาลาลุงชิน) ๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ น.