Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เชิญฟังธรรมบรรยาย พอจ.ไพศาล พอจ.กฤช ร.พ.สมุทรปราการ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมรับฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม

วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทศักราช ๒๕๕๘

เวลา ๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก

ชั้น ๕ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ

แสดงธรรมนำปฏิบัติเรื่อง หาตัวเองให้เจอ

เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑:๓๐ น.

โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

วัดป่าสุคะโต

อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

แสดงธรรมนำปฏิบัติเรื่อง ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง

เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.

โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 184 times, 1 visits today)

Comments are closed.