Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

New Files Uploaded (๑๕ มกราคม ๒๕๕๘)


  New files updated (๑๕ มกราาคม พ.ศ.๒๕๕๘)

 • 571026: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571012: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571210: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา แสดงธรรมเมื่อวันพุธที่ ๑o เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571227: หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571217: การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี แสดงธรรมเมื่อวันพุธที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571221: ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571014: โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง แสดงธรรมเมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571011B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571011A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571123: วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571010B:สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑o เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571010A: สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี วันศุกร์ที่ ๑o เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571122: วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571003B: สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
 • 571003A: สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี แสดงธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

posted by พัลวัน

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 458 times, 1 visits today)

Comments are closed.