Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

วัดสวนสันติธรรม เปิดวันแสดงธรรมเพิ่ม ตุลาคม ๒๕๕๗

ทางวัดสวนสันติธรรม

ขอแจ้งกำหนดการแสดงธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่วัดสวนสันติธรรมเพิ่มเติม ดังนี้

• วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

• วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

• วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

• วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำหนดแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ตำบลท่าพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น.
วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๓:๐๐ น.
หมู่บานสัจจะธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๘:๓๐ น.
ศาลากาญจนาภิเษกรำลึก (ศาลาลุงชิน)

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๗:๐๐ น.
วัดสันป่าสักวรอุไร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โดยชมรมสารธรรมล้านนา

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๗:๓๐ น.
สนามบินน้ำ มาร์เก็ตพาร์ค
นนทบุรี

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๘:๐๐ น.
อาคารเล้าเปงง้วน
กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๒:๐๐ น.
รพ.สมเด็จพระพุทธชินราช
พิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
บริษัท ดอกบัวคู่
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๙:๐๐ น.
วัดบูรพาราม
สุรินทร์

(เดือนตุลาคม งดการแสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ กันยายน ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ น.
ศาลาลุงชิน ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๔
กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๙:๐๐ น.
บริษัท อริยะ ๗ ชั้น ๒ ไลฟ์เซ็นเตอร์
อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี มุมถนนสาทร
กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
สวนธรรมศรีปทุม หลวงพ่อเทศน์ช่วงบ่าย
ลงทะเบียน ๑๑:๐๐ น.
ปทุมธานี (โทรฯ 089-078-6363)

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๓:๐๐ น.
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๙:๐๐ น.
ธรรมะไร้พรหมแดน ครั้งที่ ๑ วัดถ้ำผาจม
แม่สาย เชียงราย

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ สิงหาคม ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
บ้านจิตสบาย

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๗:๐๐ – ๑๘:๐๐ น.
นำทอง AIA สาทรเหนือ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๘:๓๐ – ๑๑:๐๐ น.
ศาลาลุงชิน แจ้งวัฒนะ ซอย ๑๔

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑๒:๐๐ – ๑๓:๓๐ น.
โรงพยาบาลลำปาง

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๙:๐๐
ชมรมสารธรรมล้านนา ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Venerable (Luangpor) Pramote’s Teaching Schedule in USA

Fri, 31 May 13 6:30 – 8:30 p.m.

Sat, 1 Jun 13 8:30 – 10:30 a.m.
Wat Dhammaram Chicago

Sun, 2 Jun 13 9:00 – 11:00 a.m.

Mon, 3 Jun 13 7:00 – 9:00 p.m.
Wat New York Dhammaram New York

Wed, 5 Jun 13 6:00 – 8:00 p.m.
Wat Phramahajanaka Griffin, Georgia

Sat, 8 Jun 13 8:30 – 10:30 a.m.

Sun, 9 Jun 13 8:30 – 10:30 a.m.
Wat Mongkolratanaram Tampa, Florida

Sat, 15 Jun 13 9:00 – 11:00 a.m.

Sun, 16 Jun 13 9:00 – 11:00 a.m.
Wat Phurithattavanaram (Buddhist Temple of America) Ontario, California

See dhamma.com for more detail.

CR: คุณ มะยม

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ มิถุนายน ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๑๘:๓๐ – ๒๐:๓๐ น.

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ น.
วัดธรรมมาราม Chicago

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ น.

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๙:๐๐ – ๒๑:๐๐ น.
วัดนิวยอร์คธัมมาราม New York

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๘:๐๐ – ๒๐:๐๐ น.
วัดพระมหาชนก Griffin, Georgia

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๘:๓๐ – ๑๐:๓๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๘:๓๐ – ๑๐:๓๐ น.
วัดมงคลรัตนาราม Tampa, Florida

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ น.
วัดภูริทัตวนาราม Ontario, California

CR: คุณ มะยม

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Dhammada News : กำหนดการแสดงธรรม ที่วัดธรรมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมเทศนาโดย

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๘:๓๐ – ๒๐:๓๐ น.

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ น.

 

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธรรมาราม

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

พวงเพ็ชร พิริยะปัญญาพร (นก) 847-913-3989

ธีรวัฒน์ หนูงาม (เล็ก) cell 773-251-8213

มณฑนี วงศ์ชินศรี (มณ) cell 312-320-0180

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๔:๐๐ น.
โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๐๙:๐๐ น.
บ้านจิตสบาย

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๒:๓๐ น.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๒:๓๐ น.
โรงพยาบาลลพบุรี

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๐๘:๓๐น.
ศาลาลุงชิน ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๔

CR: คุณ มะยม

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ เมษายน ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๔:๐๐ – ๑๕:๓๐ น.
คลีนิคสุรัตน์ บางลำพู

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๓:๓๐ – ๑๕:๐๐ น.
อยุธยาพาร์ค

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๓:๐๐ น.
บ้านขนมนันทวัน เขาวัง

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ มีนาคม ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เทศน์ที่บ้านคุณหญิงลมุลศรี
บ้านเลขที่ ๔๐ สุขุมวิท ๑๕ (สุดซอย บ้านอยู่ทางขวามือ)
เริ่มเทศน์เวลา ๙ นาฬิกา
เจ้าภาพอนุญาตให้เข้าร่วมฟังธรรมเทศนาได้

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เทศน์ที่บ้านจิตสบาย
พุทธมณฑลสาย ๒
เริ่มเทศน์เวลา ๙ นาฬิกา

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เทศน์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล
สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
เริ่มเทศน์เวลา ๑๔ นาฬิกา

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เทศน์ที่ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๔
มีรถตู้บริการรับส่งจากห้างเทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ
เริ่มเทศน์ ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที
*หมายเหตุ งดแสดงธรรมที่ศาลาลุงชินในเดือนเมษายน

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เทศน์ที่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
เริ่มเทศน์เวลา ๙ นาฬิกานิมนต์โดย ชมรมสาระธรรมล้านนา

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดการแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

คลิ้กที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๒:๐๐-๑๓:๓๐ น.
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
(ติดต่อ คุณ วัลลีย์ บำรุงถิ่น 083-644-5338)

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๙:๓๐ – ๑๐:๓๐ น.
วิทยาลัยเทคนิค
ชัยนาท 056-411-276, 056-411-583

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓:๓๐ – ๑๕:๓๐ น.
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ
(ติดต่อ พ.คมสัน วสุวานิช 083-448-1777)

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๘:๓๐ – ๑๐:๐๐ น.
ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๙:๐๐ น.
ราชกรีฑาสโมสร โดย กลุ่มธรรมทาน
(สำรองที่นั่ง 02-717-5111)

cr: Mayom Dhamma Dhammayom (ธรรมชีวี)

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 – 10.30 น. อบต ภูตาหลวง ชลบุรี
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 9.30 – 11.00 น. วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30 – 10.00 น. ศาลาลุงชิน
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 12.00 – 13.30 น. วัดพระธาตุโกฏิแก้วเชียงราย

CR: Mayom Dhamma Dhammayom

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

CR: Mayom Dhamma Dhammayom

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

กำหนดแสดงธรรมนอกสถานที่ หลวงพ่อปราโมทย์ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

CR: Mayom Dhamma Dhammayom

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Page 2 of 212