หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
610529C: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
610529B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
610529A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
610527B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
610527A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
610526B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
610526A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
610513B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
610513A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
610512B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๖ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑