หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
600916B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖o
600916A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖o
600910B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑o เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖o
600910A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑o เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖o
600909B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖o
600909A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖o
600903: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖o
600902B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖o
600902A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖o
600827: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๒ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖o