หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
600430B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓o เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o
600430A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓o เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o
600429B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o
600429A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o
600423B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o
600423A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o
600422B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o
600422A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o
600416B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o
600416A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗o แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖o