หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
600219B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o
600219A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o
600218B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o
600218A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o
600212B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o
600212A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o
600211C: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o
600211B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o
600211A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o
600205: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๙ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖o