หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
600527B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o
600527A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o
600521B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o
600521A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o
600520B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒o เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o
600520A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๒o เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o
600514B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o
600514A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o
600513B: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o
600513A: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๗๑ แสดงธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖o