Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ดูจิต(จิตตานุปัสนา) 2 ขั้น เห็นไตรลักษณ์ของขันธ์

ดูจิต(จิตตานุปัสนา) 2 ขั้น เห็นไตรลักษณ์ของขันธ์

การดูจิตมี ๒ ขั้น
ขั้นแรกดูจิตให้เกิดสติเกิดจิตตั้งมั่น ถ้าทำแค่นี้ปัญญาไม่เกิด

ขั้นที่สอง ดูจิตด้วยความมีสติมีความตั้งมั่น เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ (เจริญปัญญา)
ซึ่งเมื่อมาเจริญปัญญาได้
จิตจะมารู้ขันธ์ห้า (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ด้วยความมีสติมีความตั้งมั่น
ถ้ามารู้รูป(ร่างกาย)จะรู้สึกว่า ร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วน
จะเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
ถ้ามารู้เวทนา จะรู้สึกว่า เวทนากับจิตเป็นคนละส่วน
จะเห็นว่าเวทนามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน
หรือถ้ามารู้จิต ก็จะเห็นว่า จิตเองก็ไม่เที่ยง บังคับไม่ได้
การเห็นขันธ์แต่ละขันธ์เป็นคนละส่วนกัน เป็นไตรลักษณ์เหมือนๆ กัน
นี่แหละครับคือการหัดแยกขันธ์

การจะแยกขันธ์ เราก็เพียงมีสติรู้สภาวะไปแบบเป็นคนดู
แล้วขันธ์จะแยกให้เห็นเอง เห็นไตรลักษณ์ของขันธ์ได้เองครับ
:D

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : สติบริสุทธิ์

สติบริสุทธิ์

คำว่า สติ จะแปลว่า ความระลึกได้ (จากพจนานุกรม) ในการระลึกได้ของสัมมาสมาธิ จะเป็นการระลึกได้แบบมีความเห็นชอบ มีความตั้งมั่นของจิต โดยปราศจากการแทรกแซง การบังคับ การควบคุม ต่อกาย-จิต และสิ่งที่ถูกระลึกอยู่ สติบริสุทธิ์ จึงเป็นการระลึกได้แบบปราศจากการแทรกแซง บังคับ ควบคุม หรือเรียกว่าระลึกรู้ นั่นเอง ซึ่งก็จะมีลักษณะเดียวกับการระลึกรู้ตามแนวของการดูจิต การดูจิต จึงเป็นการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ อย่างมีสัมมาสมาธิ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สัมมาสมาธิ สัมมาสติ (ดูจิตเป็นสัมมาสติอย่างหนึ่ง) สัมมาทิฏฐิ และอีก 5 องค์ของมรรค จริงๆ แล้วจะไม่สามารถแยกขาดจากกันได้อย่างเด็ดขาด เพราะจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอ หรือถ้าใครเข้าใจการดูจิตจริงๆ ก็จะเห็นว่า สติบริสุทธิ์ในสัมมาสมาธิ ก็คือจิตที่ตั้งมั่นไม่เพ่ง ไม่เผลอ นั่นเองครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่