Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : การใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมในชีวิตประจำวัน

การใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมในชีวิตประจำวัน

ถาม : รู้สึกว่าจะหลงไปบ่อย จิตไม่ตั้งมั่น  สามารถใช้การดูลมหายใจเป็นวิหารธรรมไปพร้อมกับการตามดูจิตได้ไหมคะ ?

ตอบ : แค่พยายามจะหาวิธีทำให้จิตไม่หลงบ่อยนี่ ก็ผิดแล้วครับ
เพราะจิตมีธรรมชาติต้องหลงบ่อย
หากเราเห็นว่า จิตหลงไปบ่อย ก็เป็นการมีสติ ดูจิต ได้บ่อยเช่นกันครับ
เพราะฉะนั้น รู้ว่าเผลอบ่อย นี่ดีแล้วนะครับ
หัดรู้ไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อเกิดสติรู้ว่าเผลอ แล้วมาดูกายดูจิต
ก็จะเห็นกายไม่ใช่เรา เห็นจิตไม่ใช่เราได้ครับ
สำหรับการมีวิหารธรรมนั้น เช่นเอาลมหายใจเป็นวิหารธรรมให้จิตรู้อยู่นั้น
ก็เป็นใช้ได้ครับ แต่ต้องทำให้ถูก คือ
ไม่ใช่บังคับให้จิตรู้อยู่แต่ที่ลม แล้วก็ต้องไม่เพ่งจ้องลม
ให้เห็นว่า ร่างกายซึ่งกำลังหายใจมีลมเข้าออกนั้น เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้อยู่
(เห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนกัน) ครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

VDO Clip ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ : การปฎิบัติสำหรับคนเมือง

การปฎิบัติสำหรับคนเมือง

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

VDO Clip หลวงพ่อปราโมทย์ : ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ

ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ

ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่หลงบ่อยๆ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

แสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ภาวนาถูกหลักหรือไม่ ?

ภาวนาถูกหลักหรือไม่ ?

ถาม : ขณะทำงานและคอยเฝ้าสังเกตสภาวะ มีแต่ความรู้สึกเฉยๆในอารมณ์เกือบทั้งวัน สักพักรู้สึกว่าร่างกายปวดเมื่อยมาก เลยดูที่ร่างกายมันปวดในความรู้สึกแบบธรรมดาๆ สักพักรู้สึกตัวว่าลืมดูความปวดของร่างกายแต่ระลึกได้ว่าเผลอไปคิด ไม่ทราบว่าภาวนาถูกหลักหรือไม่คะ?

ตอบ : หากมีสติจากการเห็นว่าเผลอไปได้
หากมีสติจากการเห็นกายเคลื่อนไหวได้
หากมีสติจากการเห็นเวทนาได้
หากมีสติจากการเห็นสภาวธรรมใด ๆ ได้

ก็แสดงว่า ภาวนาได้ถูกแล้ว
ถ้าไม่ถูก สติจะไม่เกิด จิตจะไม่ตั้งมั่นครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่