Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

ฆราวาสธรรม คุณมาลี บ้านสติขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๘

ตอนที่ ๑/๒

ตอนที่ ๒/๒

ฆราวาสธรรม โดย คุณ มาลี ปาละวงศ์

จัดโดย บ้านสติขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ฆราวาสธรรม คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว มี.ค. ๕๘

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

= ส่วนที่ ๑ =

Link : youtu.be/EfIQYWwV75A

= ส่วนที่ ๒ =

Link : youtu.be/1qWxBq78gMY

คุณมาลี ปาละวงศ์

วีดิโอบรรยาย ฆราวาสธรรม ณ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ตามแนววิธีสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม

บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บรรยายฆราวาสธรรมที่‏ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ฆราวาสธรรม คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ส.ค. ๕๗

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

= ส่วนที่ ๑ =

Link : youtu.be/ouSIkVjnaYI

= ส่วนที่ ๒ =

Link : youtu.be/Lw9qBJeeOnQ

= ส่วนที่ ๓ =

Link : youtu.be/YEKW6vMVukM

คุณมาลี ปาละวงศ์

วีดิโอบรรยาย ฆราวาสธรรม ณ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ตามแนววิธีสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม

บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บรรยายฆราวาสธรรมที่‏ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: ฆราวาสธรรมคุณมาลี บ้านจิตสบาย กันยายน ๒๕๕๗

Link(VIDEO) : youtu.be/t7Xt_P2NPiw

Link(VIDEO) : youtu.be/t7Xt_P2NPiw

Link(VIDEO) : youtu.be/VFeEXMcgVlA

คุณ มาลี ปาละวงศ์
ฆราวาสธรรม ที่‏ บ้านจิตสบาย
เลขที่ ๑๐๑ ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพ ๑๐๑๗๐
วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ฆราวาสธรรม คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย พ.ย. ๕๗

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จังหวัดเชียงราย ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Link : youtu.be/TqS0804pdq0

คุณมาลี ปาละวงศ์

วีดิโอบรรยาย ฆราวาสธรรม ณ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ตามแนววิธีสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม

บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

บรรยายฆราวาสธรรมที่‏ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว

ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: ฆราวาสธรรมคุณมาลี บ้านจิตสบาย สิงหาคม ๒๕๕๗

Link(VIDEO) : youtu.be/PkUDHZE3kDE

คุณ มาลี ปาละวงศ์
ฆราวาสธรรม ที่‏ บ้านจิตสบาย
เลขที่ ๑๐๑ ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพ ๑๐๑๗๐
วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: ฆราวาสธรรม คุณมาลี ณ.บ้านจิตสบาย เชียงราย มิ.ย. ๕๗

Link (video) : youtu.be/ffPIAbId2VQ

อาจารย์ สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
สนทนาธรรมในรายการ “ฆราวาสธรรม” ที่‏ บ้านจิตสบาย เชียงราย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: ฆราวาสธรรม คุณมาลี ปาละวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน ๒๕๕๖ (2/2)

คุณมาลี ปาละวงศ์
ฆราวาสธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐-๐๐๒
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Video: วิบัติ ๖ ประการ โดย คุณมาลี ณ.บ้านจิตสบาย

Link(VIDEO) : www.youtube.com/watch?v=UPsleFsT7ys

คุณ มาลี ปาละวงศ์
สนทนาธรรมในเรื่อง วิบัติ ๖ ประการในสังสารวัฏฏ์ ที่‏ บ้านจิตสบาย
เลขที่ ๑๐๑ ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพ ๑๐๑๗๐

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

A guide to walking meditation (for enlightenment) by Ms. Malee Palawong (English subtitle)

Link(VIDEO) : youtu.be/zJRBu5uYrjI

Ms. Malee Palawong

A guide to walking meditation (for enlightenment)

Press CC, the button under youtube screen, to see English translation.

Translated by Toon Nawaporn Wisitpongphan

Press CC, the button under youtube screen, to see English translation.
Translated by Toon Nawaporn Wisitpongphan

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

แม้มีภาระทางโลกมาก ก็ภาวนาได้ (และได้ดีด้วย)

mp 3 (for download) : แม้มีภาระทางโลกมาก ก็ภาวนาได้ (และได้ดีด้วย)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แม้มีภาระทางโลกมาก ก็ภาวนาได้ (และได้ดีด้วย)

แม้มีภาระทางโลกมาก ก็ภาวนาได้ (และได้ดีด้วย)

โยม : กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ โยมเคยฟังซีดีอยู่เจ้าค่ะ โยมมีอาชีพค้าขายแล้วกลับบ้านก็ต้องดูแลลูก อันนี้โยมอยากจะได้กรรมฐานจากหลวงพ่อไปใช้ในชีวิตประจำวันน่ะค่ะ

หลวงพ่อปราโมทย์ : ดูใจของเราไปเลยนะ อย่างเราค้าขายอยู่วันนี้ไม่มีลูกค้ามาเนี่ยเราไม่สบายใจ วันนี้เห็นลูกค้ามาเราพอใจ เห็นลูกค้าคนนี้หน้าตากวนมากเลยชักเกลียดมันแล้วแต่ต้องแกล้งยิ้มไว้อะไรงี้ เราก็รู้ทันว่าเกลียดเค้า

กลับมาบ้านลูกซนลูกร้องเสียงดังบ้านวุ่นวาย ใจเราไม่มีความสุขรู้ว่าไม่มีความสุข รู้ทุกอย่างไป จำไว้เรื่องนึงนะคนเราจะสุขจะทุกข์เนี่ย ถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดกับตัวเราเองได้นะ ใจเรายอมรับได้นะ เราจะทุกข์น้อย ถ้าใจเรายอมรับไม่ได้ใจจะทุกข์เยอะ

เช่นเรากลับมาบ้านแล้วบ้านเราวุ่นวายเลยเรารู้สึกเบื๊อเบื่อใจเรายอมรับไม่ได้ ใจมันจะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น เราดูลงไปเลยใจมันเบื่อขึ้นมาแล้วรู้ทัน ใจมันรำคาญแล้วรู้ทันนะ

หลวงพ่อก็เห็นใจนะงานหนัก (โยม : ขอบพระคุณเจ้าค่ะ) มีคุณมาลีเนี่ยนะก็ดูแลบ้านเองนะแล้วก็ทำงานด้วย งานหนัก ดูแลบริษัทอยู่คนเดียวเนี่ย ๕ แห่งนะ เพราะงั้นเหนื่อยมากเลยแต่ละวันแต่ละวันแต่เค้าก็ภาวนา ดูแลบ้านเสร็จให้สามีนอนให้ลูกนอนแล้วตัวเองยังมาเดินจงกรมอยู่เลยนะพากเพียรต่อสู้ เพราะอะไร เพราะว่าชีวิตเนี่ยเห็นเลยมันไม่มีสาระแก่นสาร เอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เลย มีเงินเยอะๆก็ไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์นะ อย่าไปนึกว่าถ้าเรารวยรวยแล้วเราจะไม่ทุกข์ ไม่จริงหรอก คนรวยนี่ทุกข์เยอะเลย


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

แสดงธรรมที่ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

CD: ศาลาลุงชิน ครั้งที่ ๓๓
File: 520920.mp3
ระหว่างชั่วโมงที่ ๑ นาทีที่ ๖ วินาทีที่ ๕๑ ถึง ชั่วโมงที่ ๑ นาทีที่ ๘ วินาทีที่ ๓๕

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่