Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ทำอย่างไรไม่ให้จิตส่งออก ถ้ารู้ไตรลักษณ์แล้วเมื่อไหร่จิตจะไม่ส่งออก?

ทำอย่างไรไม่ให้จิตส่งออก?

การจะทำให้จิตไม่ส่งออกนอก หรือละสมุทัย (ละตัณหา) พ้นทุกข์ได้
มีทางอยู่ทางเดียวคือ การเจริญสติปัฏฐาน ๔
จนเกิดปัญญาสามารถแจ้งอริยสัจได้
ทางอื่นเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีครับ

ถ้ารู้ไตรลักษณ์แล้วเมื่อไหร่จิตจะไม่ส่งออก?

เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นและครับ
จิตที่รู้ไตรลักษณ์ก็ยังเป็นอนัตตา ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ดังนั้นต้องเพียรสร้างเหตุคือ เจริญสติปัฏฐาน ๔ ไว้จนเหตุปัจจัยถึงพร้อม
เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมก็จะแจ้งไตรลักษณ์ จนละสมุทัยได้

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : จิตส่งออก

จิตส่งออก

“จิตส่งออก” ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การหลงไปคิด (ส่งออกทางใจ)
แต่มีความหมายครอลคลุมไปถึง การส่งออกไปทางทวารต่างๆ ทั้ง ๖ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ดังนั้นแม้ว่าขณะที่จิตไม่ได้หลงไปคิด แต่จิตก็ยังส่งออกทางทวารอื่นได้ครับ
และการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์นั้น ก็ไม่ใช่การฝืนบังคับจิตไม่ให้ส่งออก
แต่เมื่อใดที่จิตส่งออกไปแล้ว ก็ให้หัดรู้ว่าจิตส่งออก
ใหัรู้เพื่อให้เห็นว่า จิตส่งออกก็ไม่เที่ยง จิตจะส่งออกก็สั่งห้ามไม่ได้
จะส่งออกหรือไม่ส่งออกก็ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย
แล้วก็ต้องไม่ฝืนที่จะไม่คิดเพราะไม่อยากให้จิตส่งออกนะครับ
ให้หัดรู้รูปนามอย่างมีสติมีความตั้งมั่นไปจนกว่าจะแจ้งอริยสัจ
แล้วจิตจะละสมุทัยที่เป็นจิตส่งออก (ละตัณหา) ลงได้อย่างแท้จริงครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่