Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

จิตนี้เกิดดับตลอดเวลา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

mp3 for download : จิตนี้เกิดดับตลอดเวลา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมย์ : เราไม่ได้ฝึกเอาจิตเที่ยง แต่เราฝึกให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นบางคนเป็นมิจฉาทิฎฐินะ มาบอกว่าจิตเที่ยง นั่นล่ะทำวิปัสสนาไม่เป็น ไปรักษาจิตให้นิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วบอกว่าจิตเที่ยง นี่แหละจิตพ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าจิตเที่ยง ท่านสอนแต่ว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืน สอนแต่ว่าจิตมันไม่เที่ยง

ถามพระปัญจวัคคีย์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง วิญญาณก็คือจิตนั่นเอง วิญญาณไม่เที่ยงพระเจ้าข้า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นทุกข์พระเจ้าข้า สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นตัวตนของเรามั้ย ไม่ควรพระเจ้าข้า เพราะฉะนั้นจิตนี้เกิดดับตลอดเวลา

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

CD สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๖
File 550701
ระหว่างนาทีที่ ๒๘ วินาทีที่ ๒๖ ถึงนาทีที่ ๒๙ วินาทีที่ ๙

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ฝึกรู้สึกตัว ฝึกดูจิต ก็เพื่อให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง

mp3 for download : ฝึกรู้สึกตัว ฝึกดูจิต ก็เพื่อให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมย์ : สุดท้ายปัญญามันเกิด มันจะรู้เลยว่า “สิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา” เพราะเราเห็นจิตน่ะ จิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับ จิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับ แต่ถ้าเราไม่มีจิตที่รู้สึกตัวนะ มีแต่จิตที่ไหล คนในโลกมีแต่จิตที่ไหลอย่างเดียวไม่มีจิตที่รู้สึกตัวเลย มันจะไม่เห็นหรอกนะว่าจิตที่ไหลเกิด-ดับ แต่ถ้าเรามีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมานะ จะเห็นเลยจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับ จิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับ

เพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อฝึกให้พวกเรามีจิตที่รู้สึกตัว ให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมา ไม่ใช่มีสมาธิเพื่อที่จะมีสมาธินะ เรามีสมาธิเนี่ยเพื่อจะตัดตอนความหลงให้ขาดตอนเป็นช่วงๆ มันจะเห็นเลยว่าจิตที่หลงไป หลงไปช่วงหนึ่งแล้วก็ดับ เกิดรู้สึกตัวนิดหนึ่งแล้วก็หลงอีกยาวๆแล้วก็ดับ เกิดรู้สึกตัว สุดท้ายก็จะเห็นว่าจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับ จิตที่รู้สึกเกิดแล้วก็ดับ ไม่ใช่จะเอาจิตที่รู้สึกตัวนะ ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรเลย แต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา” ฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้

ทีนี้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าจะต้องฝึกให้รู้สึกตัว ๒๔ ชั่วโมง ฝึกเอาความรู้สึกตัว นั่นคือการฝึกจะเอา ไม่ใช่การฝึกเพื่อที่จะให้เห็นความจริง ฝึกได้มั้ย ฝึกได้ ถ้าทรงฌานนะ จิตผู้รู้เนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้นาน แต่ไม่เกิน ๗ วันหรอก ในภูมิของเรา ในกามาวจร จิตที่ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ จิตไม่สงบนาน อย่างมากก็ไม่เกิน ๗ วัน ทั้งๆที่ทรงฌาน ก็เสื่อม เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกเอาจิตเที่ยง แต่เราฝึกให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

CD สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๖
File 550701
ระหว่างนาทีที่ ๒๖ วินาทีที่ ๕๕ ถึงนาทีที่ ๒๘ วินาทีที่ ๓๐

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ

mp3 for download : ปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

หลวงพ่อปราโมย์ : ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเรียนรู้ความจริงนะ ให้เห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นของไม่เที่ยง ของไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ของซึ่งทนอยู่ไม่ได้ วันหนึ่งมันก็หายไป นั่นแสดงว่ามันไม่เป็นอมตะ ไม่ถาวร ไม่อมตะ นี่คือไม่ใช่อัตตา ถ้าเป็นอัตตาจะเป็นอมตะ

แต่ว่าพวกเราชาวพุทธไม่ได้เรียนเรื่องความเป็นไตรลักษณ์ของขันธ์ ๕ ของรูปของนาม เราก็มีความรู้สึกผิดๆ มีความเชื่อผิดๆ ฝังจิตฝังใจมา เพราะพวกเราโดยพื้นฐานเนี่ย เป็นปุถุชน ย่อมเป็นมิจฉาทิฎฐิ เราเป็นปุถุชนเรามีมิจฉาทิฎฐิ

เรารู้สึกมั้ย ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง พอร่างกายตาย เรายังรู้สึกนะ จิตดวงเดิมนี้ไปเกิด เห็นมั้ย เพราะฉะนั้น(จึงมีความเห็นว่า)จิตนี้เป็นอมตะ จิตนี้เป็นอัตตา พระบางองค์ไปสอนกันด้วยซ้ำไปว่า จิตเที่ยง สอนมิจฉาทิฎฐิชัดๆเลย ครูบาอาจารย์ยังสอนเลย ใครเห็นว่าจิตเที่ยง คนนั้นเป็นมิจฉาทิฎฐิ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

CD สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๑
File 540716A
ระหว่างนาทีที่ ๑๐ วินาทีที่ ๒๓ ถึงนาทีที่ ๑๑ วินาทีที่ ๓๓

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

จิตดวงเดิมไปเกิด เป็นมิจฉาทิฎฐิ

mp3 for download : จิตดวงเดิมไปเกิด เป็นมิจฉาทิฎฐิ

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จิตดวงเดิมไปเกิด เป็นมิจฉาทิฎฐิ

จิตดวงเดิมไปเกิด เป็นมิจฉาทิฎฐิ

หลวงพ่อปราโมทย์ : ตายแล้วเกิดนะ ตายแล้วไม่ใช่สูญ แต่ไม่ใช่ตายแล้วจิตดวงนี้ไปเกิดใหม่ พวกเราภาวนากับหลวงพ่อ ถ้าใครเขาถามว่าตายแล้วเกิดมั้ย ก็บอกว่าตายแล้วเกิด แต่ไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิด ถ้าเห็นว่าจิตดวงเดิมไปเกิดเนี่ยแสดงว่าภาวนาไม่เป็น เราต้องเห็นนะ จิตมันเกิดแล้วดับ ใช่มั้ย จิตเกิดตรงนี้ดับตรงนี้ เกิดตรงนี้ดับตรงนี้แหละ อยู่ในปัจจุบันนี้แหละ ในที่สุดเราเห็นเลย จิตทุกดวงเกิดแล้วดับ

มันก็ไม่มีหรอก จิตที่ข้ามภพข้ามชาติไป มีแต่จิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้ เรียกว่าจุติจิต จุติจิตนี้นะจะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิสนธิจิต จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นในภพใหม่นะ ในชีวิตใหม่ ไม่ใช่ดวงเดิมไปเกิด จิตดวงเดิมไปเกิดเป็นมิจฉาทิฎฐินะ เห็นว่าจิตเที่ยง

เห็นว่าจิตเที่ยง ก็เห็นว่าจิตเป็นอัตตา เป็นอาตมัน เป็นตัวเป็นตน อันนั้นเป็นมิจฉาทิฎฐิ พวกเราหัดภาวนา เราเห็นจิต เกิดดับๆ อยู่เรื่อย เราเห็นแล้วเป็นสัมมาทิฎฐิ ไม่มีตัวตนถาวร แต่ว่ามันมีพลังงาน มันเหนี่ยวนำไป ตราบใดที่ยังไม่สิ้นกระแสของพลังงานนี้ มันก็เหนี่ยวนำให้เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาอีก ทำงานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ

จิตดวงใหม่ก็เหมือนลูกของจิตดวงเก่า มันรับมรดกไปก็ได้นะ รับหนี้สินของพ่อของแม่ไปก็ได้นะ คือรับวิบากที่ดีก็ได้ ที่เลวก็ได้ ที่จิตดวงก่อนๆมันทำเอาไว้ แต่ว่าไม่ใช่ดวงเดียวกัน ค่อยๆฝึกไปนะ ไม่ยากเท่าที่คิดหรอก


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แสดงธรรมที่สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม
บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี
แสดงธรรมเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ หลังฉันเช้า

CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๐
File: 520426B.mp3
ลำดับที่ ๕
ระหว่างนาทีที่ ๙ วินาทีที่ ๒๘ ถึง นาทีที่ ๑๐ วินาทีที่ ๕๕

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ข้อเตือนใจ:-จิตตั้งมั่นนานๆแล้วนิ่งให้ระวัง

MP3 (for download): ข้อเตือนใจ:- จิตตั้งมั่นนานๆแล้วนิ่งให้ระวัง

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

“ผู้ใดเห็นว่าจิต(ผู้รู้)เที่ยง ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่” : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

หลวงพ่อปราโมทย์: แต่ถ้ารู้นะ รู้อยู่ห่างๆ นะ จิตตั้งมั่นอยู่แล้วเห็นทุกอย่างมันทำงานอยู่ ถึงจะเป็นวิปัสสนา แต่ตรงที่จิตตั้งมั่นอย่าให้ตั้งนาน ไม่ใช่ตั้งหลายๆ วันนะ แล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นเอง เราจะเห็นทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์แต่จิตเที่ยงอยู่อันเดียวก็ใช้ไม่ได้อีก กลายเป็นว่าจิตเที่ยง จิตเที่ยงก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ

มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะ หลวงปู่หล้า ภูจ้อก้อ สอนดี ท่านบอกว่า ถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ใครเห็นจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิ จิตเกิดดับตลอดเวลา จิตไม่เที่ยงหรอก เพราะฉะนั้น อย่าไปประคองให้เที่ยง

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่