Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรียนรู้จิต ชีวิตเปลี่ยน วัดสวนดอก ๒๒ มี.ค. ๕๘

ชมรมสารธรรมล้านนา

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย

ในงาน “จิตตภาวนา ครั้งที่ ๖”

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม

บ้านโค้งดารา ตำบลท่าพระ

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ในหัวข้อ เรียนรู้จิต ชีวิตเปลี่ยน

วัดสวนดอก พระอารมหลวง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เวลา ๘:๓๐ – ๑๑:๓๐ น.

ในงานมีหนังสือ และสื่อธรรมะแจกฟรี

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณหมอดุลยา: ๐๘๑-๗๑๖-๓๙๖๐

คุณกิ๊ฟ:๐๘๑-๕๓๐-๖๕๒๕

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:ชมรมสารธรรมล้านนา

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ชม VDO หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่ ม.เชียงใหม่ งานธรรมะเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 6 เมื่อ 29 ม.ค. 2555

วีดีโอแสดงธรรม โดย หลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช (องค์บรรยายที่ 4)
แห่ง สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม
หัวข้อการแสดงธรรม : ปฏิหารแห่งการตื่นรู้
” งานธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 6 ”
ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ชมรมสารธรรมล้านนา

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ขอเชิญชม วีดีโอธรรมะบรรยาย หลวงพ่อปราโมทย์ หัวข้อบรรยายธรรม: รู้ทันกันหลงในงานธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 5

ขอเชิญชม วีดีโอธรรมะบรรยาย หลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช หัวข้อบรรยายธรรม: รู้ทันกันหลงในงานธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 5

จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมสารธรรมล้านนา ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลวงพ่อปราโมทย์เริ่ม เทศน์ตั้งแต่ นาทีที่ 15.00 เป็นต้นไป >>>
ขอขอบพระคุณ ชมรมสารธรรมล้านนา ที่เอื้อเฟื้อ VDO และ ภาพถ่ายครับ

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่