Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Download Now! CD สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๘ (๑) และนอกสถานที่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

Download Now

Download Now

  uploaded: ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 • แสดงธรรมนอกสถานที่ เดือนมีนาคม
 • แสดงธรรมที่โรงพยาบาลตำรวจ [ วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่วัดโสมนัสวรวหาร [ วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันพระ) [ วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ [ วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ (วันพระ) ]
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม CD แผนที่ ๓๘
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ หลังฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ก่อนฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หลังฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ก่อนฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
  Click here THAI-1 THAI-2 USA

*หมายเหตุ

 • THAI-1 กับ THAI-2 เป็น Server คนละเครื่อง แต่ไฟล์สำหรับ Download นั้นเหมือนกันทุกไฟล์
 • งดให้บริการ server UK ครับ

ท่านที่สนใจจะ Download ไฟล์อื่นๆ ท่านสามารถเข้าไป Download ได้ที่หน้า Download

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Download Now! CD สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ (๕)

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

Download Now

Download Now

  uploaded: ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ก่อนฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หลังฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ก่อนฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หลังฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA

*หมายเหตุ

 • THAI-1 กับ THAI-2 เป็น Server คนละเครื่อง แต่ไฟล์สำหรับ Download นั้นเหมือนกันทุกไฟล์
 • งดให้บริการ server UK ครับ

ท่านที่สนใจจะ Download ไฟล์อื่นๆ ท่านสามารถเข้าไป Download ได้ที่หน้า Download

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Download Now! ลพ.ปราโมทย์ แสดงธรรมที่ ม.เอเซีย อาคเนย์

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

Download Now

Download Now

  uploaded: ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

 • แสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ เมื่อวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ (วันพระ)
  Click here THAI-1 THAI-2 USA

*หมายเหตุ

 • THAI-1 กับ THAI-2 เป็น Server คนละเครื่อง แต่ไฟล์สำหรับ Download นั้นเหมือนกันทุกไฟล์
 • งดให้บริการ server UK ครับ

ท่านที่สนใจจะ Download ไฟล์อื่นๆ ท่านสามารถเข้าไป Download ได้ที่หน้า Download

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Download Now! CD สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ (๔)

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

Download Now

Download Now

  uploaded: ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ก่อนฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ หลังฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA

*หมายเหตุ

 • THAI-1 กับ THAI-2 เป็น Server คนละเครื่อง แต่ไฟล์สำหรับ Download นั้นเหมือนกันทุกไฟล์
 • งดให้บริการ server UK ครับ

ท่านที่สนใจจะ Download ไฟล์อื่นๆ ท่านสามารถเข้าไป Download ได้ที่หน้า Download

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Download Now! CD สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ (๓)

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

Download Now

Download Now

  uploaded: ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ (วันพระ)
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK

*หมายเหตุ THAI-1 กับ THAI-2 เป็น Server คนละเครื่อง แต่ไฟล์สำหรับ Download นั้นเหมือนกันทุกไฟล์

ท่านที่สนใจจะ Download ไฟล์อื่นๆ ท่านสามารถเข้าไป Download ได้ที่หน้า Download

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Download Now! CD สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ (๒)

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

Download Now

Download Now

  uploaded: ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ก่อนฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ หลังฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ (วันพระ)
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK

*หมายเหตุ THAI-1 กับ THAI-2 เป็น Server คนละเครื่อง แต่ไฟล์สำหรับ Download นั้นเหมือนกันทุกไฟล์

ท่านที่สนใจจะ Download ไฟล์อื่นๆ ท่านสามารถเข้าไป Download ได้ที่หน้า Download

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

Download Now! CD สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ (๑)

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี

Download Now

Download Now

  uploaded: ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ก่อนฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หลังฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ก่อนฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หลังฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ก่อนฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK
 • แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หลังฉันเช้า
  Click here THAI-1 THAI-2 USA UK

*หมายเหตุ THAI-1 กับ THAI-2 เป็น Server คนละเครื่อง แต่ไฟล์สำหรับ Download นั้นเหมือนกันทุกไฟล์

ท่านที่สนใจจะ Download ไฟล์อื่นๆ ท่านสามารถเข้าไป Download ได้ที่หน้า Download

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ดาวน์โหลด CD หลวงพ่อปราโมทย์ แผ่นใหม่ แผ่นที่ ๓๕

Download Now

Download Now

ขอเชิญดาวน์โหลด CD หลวงพ่อปราโมทย์แผ่นใหม่ แผ่นที่ ๓๕
จำนวน ๕ ไฟล์แรก

แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
Click here
THAI-1 THAI-2 USA UK

แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
Click here THAI-1 THAI-2 USA UK

แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่อเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
Click here THAI-1 THAI-2 USA UK

แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่ออาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
Click here THAI-1 THAI-2 USA UK

แสดงธรรมที่สวนสันติธรรม เมื่ออาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
Click here THAI-1 THAI-2 USA UK

หรือดาวน์โหลดไฟล์อื่นๆได้ ที่นี่

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม ศรีราชา ชลบุรี ล่าสุด

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม ศรีราชา ชลบุรี ล่าสุด

uploaded: ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

สำหรับท่านที่อยู่ในประเทศไทย สามารถคลิ้กลิงก์ที่เตรียมให้ไว้ได้เลย ส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศ กรุณาใช้ระบบดาวน์โหลดเดิมด้านล่างครับ

Download Now!

แสดงธรรมที่ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ ๓๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
แสดงธรรมที่ ศาลาลุงชิน ครั้งที่ ๓๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
แสดงธรรมที่ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓

หากท่านต้องการ Download เพิ่มเติม หรือใช้ระบบดาวน์โหลดเดิม คลิ้กที่นี่

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาเพื่อการเจริญสติ (ใหม่)

Download พระธรรมเทศนาเพื่อการเจริญสติ
แสดงธรรมโดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม ศรีราชา ชลบุรี
ซึ่งเป็นการแสดงธรรมระหว่าง วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
จัดทำโดยกองทุนผลิตสื่อธรรม ศาลาลุงชิน

คลิ้กที่นี่

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่